Hur ser ansvarsfördelningen ut?

Som fastighetsägare står du för de anordningar som behövs för att sätta upp mätaren och koppla ihop med den övriga utrustningen, bland annat konsol till vattenmätaren, ventiler och ledningar inne på fastigheten. Vi som VA-huvudman står för kostnaden av både vattenmätare och installation av mätaren

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 016-710 23 00