Vilka elmätare byter ni till?

Elmätarna är från Aidon och värmemätarna är från Landis+Gyr.

Regeringen har fastställt nya funktionskrav som elmätare ska kunna uppfylla senast 2025. De sju funktionskraven handlar om mätning av olika storheter och riktningar, tillgång till kundport, fjärravläsning av mätaren, att mätningen ska kunna rapporteras varje kvart, att mätaren ska registrera strömavbrott, fjärruppdateringar av mätarens mjukvara samt att mätaren ska ha en brytfunktion. Aidons mätare kommer dessutom att kunna mäta elkvalitet samt fler storheter än vad som efterfrågas. De extra parametrarna avser vi använda för att ytterligare höja service och kvalitet på eldistributionen i elnätet.