Till sidans huvudinnehåll

Den nya elmätaren

Den nya elmätaren kan avläsas och styras av oss via fjärranslutning och den inbyggda brytaren kan slås av eller på via tryckknapp. Vid behov av att stänga av elektriciteten till din bostad/anläggning: använd brytarens tryckknapp (4). Då bryts inte strömförsörjningen till elmätaren och mätaren kan fortfarande avläsas via fjärr. Vid elektriskt arbete i din bostad/anläggning måste huvudbrytaren slås av och huvudsäkringarna lossas. Bor du i lägenhet och vill veta var din elmätare sitter kontaktar du din fastighetsägare.

Mätarens lysdioder och tryckknappar
Brytarens lysdiod                                       Funktionsstatus                                                                       Åtgärder
Fast grönt   Elektriciteten påslagen  
Blinkande grönt Elektriciteten avslagen Tryck på brytarens tryckknapp.
Blinkande rött Elektriciteten avslagen och knappfunktionen blockerad Kontakta vår kundtjänst. Strömförsöjningen
till anläggningen är bruten via fjärr från nätbolagets centralsystem.
Lysdioden är släckt
Displayen är släckt
Strömförsörjningen till mätenheten är bruten Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen
(läge I) och att alla säkringar är hela.
Vid felsituation visas en varningstriangel i displayen. Om det händer, ring kundservice på 016-10 60 60.

 

Mätenhetens displayvisning
Normal drift

I normal drift visar displayen aktiv mätarställning. Tryckknappen på högra sidan om mätaren kan ge tillgång till andra värden. 

Funktionskrav för ny mätare

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på sju nya funktioner i elmätarna. Kraven handlar om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. För att möta dessa krav byter EEM Elnät ut samtliga elmätare under de närmaste åren.

Din mätplats

Som fastighetsägare är du ansvarig för din elanläggning. Inför bytet av elmätare är det viktigt att se till att den är tillgänglig för oss. Om du måste vara hemma vid bytet beror på var mätare sitter.

Eltel byter din elmätare

Vi har anlitat Eltel för att genomföra bytet av din elmätare. Det är Eltels kundservice du kontaktar för exempelvis frågor angående tidsbokning.

Inför mätarbytet

Här hittar du information inför bytet av din elmätare, som när vi kommer, om du behöver vara hemma och om du behöver du förbereda något.

Frågor och svar om HAN-porten

Här hittar du frågor och svar om HAN-porten (P1) på din elmätare.

Frågor och svar om mätarbytet

Vem byter elmätarna? Varför ska elmätarna bytas? Här hittar du svar på dina frågor.