Till sidans huvudinnehåll

Byte av elmätare

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan år 2025. Vi kommer att byta ut alla elmätare och arbetet kommer ske i flera etapper.

Vi har behövt revidera våra tidplaner för mätarbyten och för majoriteten av våra kunder kommer elmätarbytet att genomföras med start våren 2022. Bytet pågår i flera etapper och beräknas vara klart till slutet av 2023. Några kunder har fått sina mätare bytta redan under 2019 och 2020. Totalt är det cirka 48 000 elmätare i Eskilstuna och Näshulta som ska bytas ut. Bytet av fjärrvärmemätarna kommer börja sommaren 2022 och pågå till slutet av 2023.

Inför mätarbytet

Här hittar du information inför bytet av din elmätare, som när vi kommer, om du behöver vara hemma och om du behöver du förbereda något.

Den nya elmätaren

Den nya elmätaren kan avläsas och styras av oss via fjärranslutning och den inbyggda brytaren kan slås av eller på via tryckknapp.

Din mätplats

Som fastighetsägare är du ansvarig för din elanläggning. Inför bytet av elmätare är det viktigt att se till att den är tillgänglig för oss. Om du måste vara hemma vid bytet beror på var mätare sitter.

Funktionskrav för ny mätare

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på sju nya funktioner i elmätarna. Kraven handlar om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. För att möta dessa krav byter EEM Elnät ut samtliga elmätare under de närmaste åren.

Byte av fjärrvärmemätare

Eftersom fjärrvärmemätarna skickar sina mätvärden via samma kanaler som de elmätare som nu byts ut innebär det att vissa fjärrvärmemätare behöver bytas tidigare än beräknat.

Eltel byter din elmätare

Vi har anlitat Eltel för att genomföra bytet av din elmätare. Det är Eltels kundservice du kontaktar för exempelvis frågor angående tidsbokning.

Frågor och svar om mätarbytet

Vem byter elmätarna? Varför ska elmätarna bytas? Här hittar du svar på dina frågor.

Frågor och svar om HAN-porten

Här hittar du frågor och svar om HAN-porten (P1) på din elmätare.