Använd rätt säkringar och passdelar

Huvudsäkringarna i ditt elmätarskåp har två viktiga uppgifter; de styr hur mycket el du kan använda samtidigt och de skyddar din elanläggning om den skulle gå sönder. Huvudsäkringarna är oftast tre till antal och sitter vanligtvis nära din elmätare.

För att kunna använda säkringar behövs passdelar. Det är små runda färgade plattor som sitter bakom säkringen och förbinder den med mätartavlan. Passdelarna styr vilket elnätsabonnemang du ska betala för. Det är därför viktigt att passdelarna hos dig överensstämmer med uppgifterna om ditt abonnemang som finns på din faktura. 

Vi gör en översyn av passdelar i samband med elmätarbyten

Under våren 2023 påbörjar vi nya mätarbytaren hos våra elnätskunder. I samband med det kommer vi att se över passdelarna till dina huvudsäkringar så att de motsvarar det du betalar för. Om vi upptäcker att passdelarna inte stämmer överens med ditt nuvarande elnätsabonnemang, flyttas du över till rätt abonnemang. På samma gång ändras din avgift som kan bli antingen högre eller lägre, beroende på vilka passdelar du har. Om du har flera olika sorters passdelar är det den högsta som är styrande för din avgift. 

Kolla dina passdelar själv och slipp bli överraskad

Vi rekommenderar dig att själv se efter vilka passdelar och huvudsäkringar du har innan elmätarbytet, så att du inte blir överraskad. Om du vill byta säkringsstorlekar och därmed också byta passdelar, behöver du kontakta en auktoriserad elinstallatör.

Så här kollar du dina passdelar

1. Hitta dina huvudsäkringar
Om du bor i villa kan elmätaren och huvudsäkringarna sitta:
* i ett skåp på husväggen utanpå huset.
* i ett markmätarskåp vid tomtgränsen.
* i ett stolpskåp på en elstolpe (om du har luftburna elledningar).
* på en innervägg i huset (förmodligen lite undangömt).

De sitter som regel nära platsen där elen kommer in från elnätet. Om du bor i lägenhet kan det vara svårare att hitta huvudsäkringarna. Där kan de sitta i ett separat mätarrum i källarvåningen eller på vinden. Då ska fastighetsägaren tydligt ha märkt upp vilken elmätare och vilka huvudsäkringar som mäter vilken lägenhet.

2. Skruva ur huvudsäkringarna
För att se dina passdelar behöver du hitta och skruva ur huvudsäkringarna. När du gör det bryts strömmen. Finns det en huvudströmbrytare kan du därför med fördel stänga av strömmen med den, innan du börjar. Huvudströmbrytaren hittar du intill huvudsäkringarna och elmätaren

3. Jämför passdelarna med ditt elnätsabonnemang på fakturan
Passdelarna sitter bakom säkringarna och syns när du har skruvat ur dem. De har olika färger beroende på vilken säkringsstorlek de passar för, de kan exempelvis vara grå (16 A), blå (20 A) eller gula (25 A). Färgerna indikerar vilken maximal säkring som går att använda och avgör vilket elnätsabonnemang du får betala för. Har passdelar olika färger får du betala efter den som passar för säkringar med högst amperestyrka. Du hittar uppgifter om ditt elnätsabonnemang på din faktura.

4. Skruva tillbaka huvudsäkringarna
När du har tittat så att passdelarna stämmer överens med ditt elnätsabonnemang, skruvar du tillbaka säkringarna. Skruva åt dem ordentligt, men ta inte i för hårt. Kom även ihåg att slå på huvudströmbrytaren igen.

Frågor och svar om säkringar och passdelar