Bild på dotter och pappa som ligger och läser bok i ett tält upplyst tält.

Elförbrukning för villa

Olika boendeformer påverkar elförbrukningen olika mycket. Att bo i villa är det som brukar dra mest el. Ni kan själva påverka elförbrukningen genom att undersöka olika uppvärmningsmetoder, tänka på husisoleringen eller ta till enkla vardagsknep.

Då uppvärmningen är det som brukar ta mest el hänger elförbrukningen mycket på uppvärmningsmetoden. Om det inte endast är elvärme som används, utan fjärrvärme för villa, luftvärmepump eller bergvärme också är inblandat så drar detta ner elförbrukningen.

Normal elförbrukning villa 

Årsförbrukningen av el för en villa beror på många olika faktorer. Bidragande faktorer till elförbrukningen kan vara fönsterisolering, hur många apparater som är på i hemmet, hur ofta tvätt, matlagning och maskindisk är igång o.s.v. Under sommarhalvåret behöver vi inte lika mycket energi för att få upp värme i villan, vilket gör att elräkningarna blir mycket lägre.

Snittförbrukningen av energi för en stor villa ligger på 20000 - 25000 kWh per år. Det motsvarar en elräkning på 3000-3500 kronor i månaden om uppvärmningen sker med elvärme. Detta blir cirka en hundring per dag, vilket i slutändan inte är lika mycket som det kan kännas när man ser hela årskostnaden. Majoriteten av elförbrukningen går till att värma upp huset. En mindre villa på ca 100 kvm har en årsförbrukning på ungefär 12 000 - 14000 kWh, vilket då resulterar i ungefär hälften av elkostnaderna som för en stor villa.

Normal elförbrukning med fjärrvärme, bergvärme eller luftvärmepump

Om du har fjärrvärme eller värmer huset med luftvärmepump eller bergvärme ligger en normal elanvändning på ca 5000 kWh/år. Alltså en fjärdedel till en femtedel mindre än om du har direktverkande el som uppvärmningsform.

Minska elförbrukningen i din villa

Det drar lätt iväg med elkostnader utan att vi riktigt förstår varför. Det finns mycket vi kan göra som gemensamt drar ner kostnaderna. Många bäckar små kan ge stora resultat!

Vardagstips för att spara på energianvändningen:

  • Stäng av TVn och släck alla lampor när de inte används. Tänk hur mycket de står på i onödan!
  • Välj energisparläge på apparater som är omständliga att stänga av.
  • Håll frys och kyl täta och stängda.
  • Låt inte dörrar och fönster stå öppna i onödan.
  • Koka inte mat på för stora plattor. Använd alltid kastrullock och ha inte högre temperatur på ugnen än nödvändigt.

Elavtal för villa

Det finns olika vägar att gå när ni ska välja elavtal till villa och hus. Vilket elavtal ni än väljer hos oss är elen fossilfri. Ni kan också välja till Bra Miljöval eller Solkraft till elavtalet.

Fast elpris

Att välja fast pris på elavtal är ett tryggt alternativ då månadsförbrukningen på el kan pendla mycket i villor. I vårt elavtal med fast pris får ni samma pris för elen året runt och dygnet runt, vilket också är smidigt för att ha koll på kommande utgifter. Ni får alltså samma pris per kilowattimme under hela perioden.

Rörligt elpris

Ett avtal med rörligt elpris följer elbörsens priser. Elkostnaden kan då variera från månad till månad beroende på hur elmarknaden ser ut. Ett rörligt elpris kan ge lägre kostnad på årsbasis än ett fast, men är en större risk.

Unik prismix

Eskilstuna-el är ett smart elavtal med en mix av både fast och rörligt pris. Ni betalar då 70% av elförbrukningen till fast pris och 30% till rörligt under vinterhalvåret, och tvärtom under sommarhalvåret. Allt för att maximera både trygghet och prisvärdhet i elavtalet!