Till sidans huvudinnehåll

Sorteringsguiden

Med vår sorteringsguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera ditt avfall.

Visa i bokstavsordning Gruppera efter "sorteras som"

Farligt avfall Tidningar Metallförpackningar Matavfall Övrigt hushållsavfall Plastförpackningar Grovavfall Pappersförpackningar Glasförpackningar Trädgårdsavfall Textilier Inköpsställe

Farligt avfall

Återvinningscentral

Ljusstake Advent

Ska vara inplastad och noga förslutet innan avlämning. Sorteras som farligt avfall på återvinningscentralen Lilla Nyby. I dagsläget tas asbest inte emot på ReTuna.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Bandspelare är ett elavfall.

Alla typer av batterier är farligt avfall och ska lämnas in till en återvinningscentral. Det är producentansvar på batterier vilket innebär att du kan lämna in dina gamla batterier till en återförsäljare när du köper nya batterier.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Bilbatterier är farligt avfall och måste tas om hand på rätt sätt. Därför måste du lämna in ditt bilbatteri till Miljöboden.

Återvinningscentral

Borrmaskin är elavfall.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Brandvarnaren sorteras som elektronik på en återvinningscentral

Återvinningscentral

Brödrost är ett elavfall.

Dammsugare är ett elavfall.

Återvinningscentral

Elkabel klassas som elavfall och ska sorteras på återvinnngscentraler. Elavfall i sin tur klassas som farligt avfall.

Återvinningscentral

Elsladdar sladdar sladd

Återvinningscentral

Eltandborste är ett elavfall.

Ficklampa är ett elavfall.

En färgpatron/bläckpatron/tonerkassett som fortfarande innehåller bläck lämnar du till en återvinningscentral som farligt avfall, eller till en återförsäljare. Vissa butiker har pant på färgpatroner.

Återvinningscentral

Hårsprayflaskor är metallförpackningar och sorteras i grå färgsorteringspåse.

Återvinningscentral

Klorinflaskor sorteras som hårda plastförpackningar. Om det är klorin kvar i flaskan så måste den lämnas till Miljöbilen, återvinngscentralen Lilla Nyby eller i Miljöboxen.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Batteriladdare är ett elavfall.

Om lampan är i bra skick kan du sälja eller skänka den vidare. . Är den trasig sorterar du den som elavfall på återvinningscentralen.

ledlampa ledlampor led

Lim innehåller kemikalier och andra farliga ämnen. Därför sorteras det som farligt avfall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Oavsett om färgen är oljebaserad eller vattenbaserad ska den sorteras som farligt avfall.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Enstaka nödraketer kan lämnas in som farligt avfall.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Produkter som drivs av solceller ska lämnas in till en återvinningscentral som farligt avfall.

Återvinningscentral

Aerosol

Återvinningscentral

aerosol sprayflaskor mousseflaska

Återvinningscentral

Alla typer av telefoner sorteras som farligt avfall eller lämnas in till en återförsäljare.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Återvinningscentral

TV är ett elavfall.

Cigarett- och braständare ska du lämna in som farligt avfall på Återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Yllefilt från 50-talet som är behandlad med miljögiftet DDT räknas som farligt avfall.

Återvinningscentral

Tidningar

Almanackor sorteras som tidningar.

Kollegieblock sorteras som tidningar i blå färgsorteringspåse. Spiralen får sitta kvar, men kartongen sorteras som pappersförpackningar i gul färgsorteringspåse.

Återvinningsstation

Kontorspapper och kopieringspapper sorterar du som tidningar

Återvinningscentral

Räkningar sorteras som tidningar.

Skrivblock sorteras som tidningar.

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Alla slags tidningar och reklamblad i den blå påsen för färgsortering och slängs på återvinningsstationen i containern för tidningar.

Alla slags vykort, reklam eller jul- och födelsedagskort, kan du sortera bland tidningar.

Metallförpackningar

En burk av aluminium, tex ölburk eller läskburk, lämnas i någon av Pantameras pantningsautomater. En burk som inte har pant sorterar du som metallförpackning.

Återvinningsstation

Dessa tuber kan även finnas i plast, sorteras då i orange påse för plastförpackning.

Folie som används som lock på en del plastburkar (exempelvis keso) sorteras som metallförpackning.

Om färgburken är penseltorr sorteras den som metallförpackning. Om det finns färg kvar i burken sorteras den som farligt avfall och lämnas till någon av våra återvinningscentraler.

Kaffekapslar i metall från exempelvis Nespresso sorterar du som metallförpackning.

Kaviartuben sorteras som metallförpackning, om tuben har ett plastlock sorteras locket som plastförpackning. Om det är kaviar kvar i tuben tömmer du det först i matavfallet.

Se på förpackningen efter symboler om farligt avfall, om det är lim kvar i burken ska den i såfall lämnas in till miljöboden på någon av våra återvinningscentraler.

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Se till att tömma tuben på innehåll. Om tuben har ett skruvlock i plast sorteras det separat som plastförpackning.

Sorteras som metall på Lilla Nyby eller ReTuna Återvinningscentral, alternativt som metallförpackning i den grå påsen. Lossa veken från koppen.

Återvinningscentral

Matavfall

Apelsinskal är så kallad organiskt avfall och skall sorteras i grön påse.

Matrester efter smådjur kan sorteras som matavfall.

Kaffefilter med sump i sorteras som matavfall i grön färgsorteringspåse.

Kärnor från tex plommon, nektariner, avokado etc sorteras som matavfall

Köttrester utan ben eller med mindre benbitar sorteras som matavfall. Endast benrester sorteras som övrigt hushållsavfall då det inte går att producera biogas av ben.

Om du har stora mängder fett från matlagning (exempelvis frityrolja) kan du samla fettet i en plastflaska (eller ett tetrapak, men aldrig en glas) och lägga det i matavfallet. Plastflaskan sorteras sedan bort och går till energiåtervinning, medan fettet blir till miljövänlig biogas. Det går även bra att lämna in flaskan med fett till miljöboden på någon av våra återvinningscentraler. Stora mängder fett över 1,5 liter lämnas alltid till återvinningscentralen.

Nötter är att betrakta som mat och skall därför sorteras i den gröna påsen för matavfall

Oblater som inte är konsekrerade kan slängas i matavfallet. Oblater som är konsekrerade ska inte slängas, utan sparas och användas vid nästkommande nattvard, i enlighet med Svenska Kyrkan.

Potatisen blir till biogas.

Räkskal och skal från andra skaldjur sorterar du som matavfall

Snabbmat sorteras som matavfall.

Teblad och tepåsar sorterar du som matavfall.

Observera att äggskal ska sorteras som övrigt hushållsavfall.

Övrigt hushållsavfall

Återvinningscentral

Aska från grillen eller öppna spisen slänger du helst i containern för konstruktionsmaterial på någon av våra Återvinningscentraler. Du kan även slänga kall aska i den svarta påsen för färgsortering. Aska från g rillkol bör inte lämnas i naturen eller användas i trädgården då den kan innehålla tungmetaller. Tänk på att aska inte ska slängas i kärlet för trädgårdsavfall.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Bakplåtspapper är inte en förpackning och sorteras därför som övrigt hushållsavfall.

Sorteras som övrigt hushållsavfall.

Köttben från kött, fågel och fisk sorterar du som övrigt hushållsavfall då det inte går att producera biogas av ben. Slaktavfall hanteras på annat sätt, läs mer på jordbruksverkets hemsida.

Bindor, trosskydd och tamponger sorteras som övrigt hushållsavfall och får aldrig spolas ner i toaletten då det kan orsaka stopp i avloppen.

Blomblad och andra växter slänger du i övrigt hushållsavfall, eller i din kompost om du har en sådan. Likaså gäller för blomjorden.

Trädgårdskärl

Om du inte har möjlighet att ta dig till en återvinnigscentral och där slänga det under betong och glas, så lägger du det i påsen för övrigt hushållsavfall. Vi rekommenderar att vid stora mängder krukor åka till Lilla Nyby eller ReTuna.

Återvinningscentral

Blomkrukor i plast är ingen förpackning och skall slängas som övrigt hushållsavfall. På återvinningscentralen sorteras den som Ej återvinningsbart.

Återvinningscentral

Blommor slänger du i påsen för övrigt hushållsavfall, eller som trädgårdsavfall i ditt trädgårdskärl eller egen kompost. Blommor sorteras inte i den gröna påsen.

Blyertspennor slänger du i påsen för övrigt hushållsavfall.

Blöjor kan vi än så länge inte återvinna och därför ska den slängas i övrigt hushållsavfall.

Töm innehållet i påsen för övrigt hushållsavfall, sortera sedan förpackningen som plastförpackning.

Bomullsrondeller slängs i påsen för övrigt hushållsavfall

Trots att CD-fodral är gjorda av plast är de inga förpackningar och ska därför inte sorteras som förpackning. Släng i övrigt hushållsavfall eller som ej återvinningsbart vid återvinningsentralerna.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Cigaretter och tobak slängs i påsen för övrigt hushållsavfall. Det får aldrig spolas ner i toaletten eller slängas i naturen då cigaretter och snus innehåller ämnen som är skadliga för vårt vatten och vår natur.

Diskborstar är för det mesta gjorda i plast men är ingen förpackning, därför slänger du dem i övrigt hushållsavfall.

Återvinningscentral

En diskett är ingen förpackning, så den slänger du i påsen för övrigt hushållsavfall.

Disksvamp sorteras som övrigt hushållsavfall

Sorteras som övrigt hushållsavfall.

Dricksglas är ingen förpackning och sorteras därför som övrigt hushållsavfall, eller också kastar du den i containern för betong och glas på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som övrigt hushållsavfall eller i Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Filter från till exempel dammsugare, luftvärmepumpar etc sorteras som övrigt hushållsavfall.

Sorteras som övrigt hushållsavfall.

En färgpatron/bläckpatron/tonerkassett som är tom slänger du i det övriga hushållsavfallet. Om den fortfarande innehåller bläck lämnar du den till en återvinningscentral som farligt avfall, eller till en återförsäljare. Vissa butiker har pant på färgpatroner.

Eftersom fönsterkuvert innehåller limrester kan det inte återvinnas och sorteras därför som övrigt hushållsavfall.

Sorteras som övrigt hushållsavfall.

Slängs som övrigt hushållsavfall. Större mängder granbarr kan lämnas som kompost på återvinningscentralen. Granbarr kan även läggas i trädgårdskärl om du har ett sådant.

Grillkol sorteras som övrigt hushållsavfall. Grillkol bör inte lämnas i naturen eller användas i trädgården då det kan innehålla tungmetaller. Se till att kolen är helt slocknat innan du slänger det.

Om gummistövlarna är trasiga slänger du dem som ej återvinningsbart på återvinningscentralen, eller i påsen för övrigt hushållsavfall om de får plats. Om dina gummistövlar är i gott skick kan du lämna dem till en klädinsamling.

Återvinningscentral

Mindre mängder slängs som övrigt hushållsavfall. Har du mycket kan du fråga personalen på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Plasthandskar sorteras som övrigt hushållsavfall

Töm krämen i det övriga hushållsavfallet. Tömd flaska/tub sorteras som en förpackning efter materialslag. Oftast är det en plastförpackning.

Hundbajs som du tagit upp i påse sorterar du som övrigt hushållsavfall. Det ska alltså inte sorteras i den gröna påsen för matavfall, även om djuravföring är organiskt avfall.

Hår ska inte spolas ner i toaletten, utan sorteras som övrigt hushållsavfall.

borste hårborstar borstar

En tom inhalator slängs i övrigt. Om den innehåller medicin lämnas den till ett apotek.

Små mängder jord kan du slänga i påsen med övrigt hushållsavfall. Jord kan inte bli till biogas och ska därför inte slängas i matavfallet.

Eftersom det inte är en förpackning ska det slängas som övrigt hushållsavfall eller som ej återvinningsbart vid en återvinningscentral.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Kondomer slängs som övrigt hushållsavfall och får aldrig spolas ned i avloppet då de kan orsaka stopp.

Linser slängs i det övriga hushållsavfallet. Linser får aldrig spolas ned i avloppet då de bidrar till mängden mikroplaster i vår natur.

En kortlek är ingen förpackning och sorteras därför som övrigt hushållsavfall.

Om kudden är för stor för att få plats i en påse i ditt sopkärl är det grovavfall och sorteras som ej återvinningsbart vid en återvinningscentral.

Återvinningscentral

Kvitton sorteras som övrigt hushållsavfall

Små bitar av läder och trasiga läderplagg sorteras som övrigt hushållsavfall. Hela läderplagg kan du lämna till återbruk så att det kan användas igen.

Det är ingen förpackning och sorteras därför som övrigt hushållsavfall, eller också kastar du den i containern för betong och glas på återvinningscentralen.

Sorteras som övrigt hushållsavfall.

Alternativt som metall vid en återvinningscentral.

Återvinningscentral

Oasis som används till växter sorteras som övrigt hushållsavfall.

Pappersnäsdukar slängs i övrigt hushållsavfall. Det är ingen förpackning utan eldas upp.

Sorteras som övrigt hushållsavfall.

Plastbestick är ju gjorda av plast men det är ingen förpackning, så därför sorterar du dem i i påsen för övrigt hushållsavfall.

Leksaksbilar av plast slänger du i den vita påsen där övrigt hushållsavfall kastas. Leksaker är ingen förpackning och skall därför slängas i den påsen som går till förbränning. Om bilen är av metall kan du slänga den i containern för metall på återvinningscentralen.

Sorteras som övrigt hushållsavfall.

Plastfickor för dokument är inte en förpackning och sorteras därav som övrigt hushållsavfall.

En plastkruka som tillverkats för att användas flera gånger räknas inte som en förpackning och ska därför slängas i övrigt hushållsavfall. Om den är skrymmande slängs den i containern för Ej Återvinningsbart vid återvinningscentralen.

Då det är klister på dem kan de inte återvinnas som papper utan slängs som övrigt hushållsavfall. Såvida du inte först klipper bort klisterremsan, då kan du sortera det med klister som övrigt hushållsavfall och resten av lappen som returpapper/tidning. Då är du en hardcore miljöhjälte!

Sorteras i påsen för övrigt hushållsavfall

Elproppar som har gått sönder slänger du i påsen för övrigt hushållsavfall.

Hårda pärmar av papp och plast sorterar du i den svarta påsen för övrigt hushållsavfall. På återvinningscentralen kastas den i Ej återvinningsbart.

Återvinningscentral

Rakblad och rakhyvlar är inte förpackningar och skall därför slängas i påsen för övrigt hushållsavfall.

Sorteras som övrigt hushållsavfall.

Råttor och andra smådjur som möss och gnagare, slänger du i den svarta påsen för övrigt hushållsavfall. Men vi vill rekommendera att du hellre gräver ner avlidna smådjur. I soptunnan kommer de att lukta väldigt illa.

Sorteras som övrigt hushållsavfall.

Töm innehållet i påsen för övrigt hushållsavfall, sortera sedan förpackningen som plastförpackning.

Häll ut sminket i påsen för övrigt hushållsavfall och sortera sedan förpackningen efter vad den är gjord i för material (ofta plastförpackning).

Snittblommor slänger du i påsen för övrigt hushållsavfall. Om du har ett trädgårdskärl går det även bra att slänga blommorna i den.

Snus och tobak slängs i påsen för övrigt hushållsavfall. Det får aldrig spolas ner i toaletten eller slängas i naturen då cigaretter och snus innehåller ämnen som är skadliga för vårt vatten och vår natur.

Om solglasögonen är i bra skick bör du skänka dem vidare. Är de trasiga sorterar du dem som övrigt hushållsavfall eller som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Stearin slängs i påsen för övrigt hushållsavfall.

Stålull, så som Svinto, sorteras i påsen för övrigt hushållsavfall.

Sorteras som övrigt hushållsavfall.

Elproppar som har gått sönder slänger du i den vanliga soppåsen. Säkringar är inget som kan återvinnas så det eldas upp.

Tamponger sorteras som övrigt hushållsavfall. Tamponger får aldrig spolas ner i toaletten då de kan orsaka stopp i avloppet.

Tandborstar sorteras som övrigt hushållsavfall eftersom att det inte är en förpackning. Även löstagbara borsthuvuden till eltandborstar är övrigt hushållsavfall (själva eltandborsten med elektronik i sorteras som farligt avfall).

Små mängder kan sorteras i påsen för övrigt hushållsavfall. Stora mängder sorteras som grovavfall.

Sorteras som övrigt hushållsavfall.

Sorteras som övrigt hushållsavfall.

Mindre mängder träspån (från till exempel en hamsterbur) sorteras som övrigt hushållsavfall. Om du har större mängder lämnar du det till en återvinningscentral.

Sorteras som övrigt hushållsavfall.

Schampo hudlotion solkräm balsam duschtvål

Tygrester, stuvbitar och garnrester är för små för att återvinnas och sorteras därför som övrigt hushållsavfall.

Videoband är ingen förpackning och ska därför sorteras som övrigt hushållsavfall. På Återvinningscentralen sorteras den som Ej återvinningsbart.

Återvinningscentral

Videokassett är ingen förpackning så det ska sorteras i påsen för övrigt hushållsavfall. På återvinningscentralen sorteras den som Ej återvinningsbart.

Återvinningscentral

kork

En plast- eller läderväska som är trasig går inte att återvinna och sorteras då som övrigt hushållsavfall. Större väskor kan lämnas på återvinningscentral.

Återvinningscentral

Äggskal kan inte bli till biogas utan ställer tvärtom till bekymmer i processen – därför ska du sortera äggskal i det övriga hushållsavfallet.

Töm ögonkuggan och sortera sedan förpackningen som plastförpackning.

Plastförpackningar

Smörpaket, plastburkar och plastflaskor.

Påsarna från "Bag in Box" är Plastförpackingar och skall slängas i den oranga påsen.

balsam shampoo flaska tub

Formad plast från till exempel förpackningar för mediciner, tabletter och batterier.

Engångsblomkrukor/innerkrukor i plast sorteras som plastförpackning.

Brödpåse i plast sorteras som plastförpackning

Dessa tuber kan även finnas i metall, sorteras då i grå påse som metallförpackning.

Ibland kan det vara svårt att veta vad en chipspåse är gjord av för material. Läs i den finstilta texten på chipspåsens baksida, där brukar det stå vad påsen ska sorteras som.

Stora dunkar slänger du vid återvinningsstionen. Mindre dunkar kan du slänga i den oranga påsen. Du bedömmer själv om den får plats eller inte.

Locket till smörbyttan sorteras som plastförpackning

Vissa kaffekapslar är gjorda av plast, de sorterar du som plastförpackning.

De små portionspåsarna som kattmaten är förpackad i är av plast. Därför ska de läggas i orange påse för plastförpackningar.

Locket sorteras som plastförpackning, mjölkpaketet sorteras som pappersförpackning.

Medicinkartor av plast slänger du i påsen för plastförpackningar. Om medicinkartan har två materialslag tex. plast och aluminium sorterar du efter det materialslag det finns mest av.

Plastfalskor som t.ex diskmedel-, ketchup-, schampoflaskor och matoljaflaskor är plastförpackningar och ska sorteras i påsen för plastförpackningar.

Plastkruka som förpackat t. ex. färska örter eller sallad är en förpackning och ska därför sorteras som plastförpackning.

Återvinningsstation

Påsclips, förslutare i plast med metalltrådar i som ofta används till brödpåsar, sorteras som plastförpackning.

Dosorna är tillverkade av hårdplast och skall därför sorteras i påsen för plastförpackning.

Sorteras som plastförpackning i färgsorteringen. Om inte burken är för stor, då rekommenderar vi att du slänger den i containern för plastförpackningar på en återvinningsstation.

Tablettkartor med läkemedel brukar kunna bestå av både plast och aluminium. Dessa sorteras efter det materialslag som kartan viktmässigt består mest av, oftast plast.

Grovavfall

Badleksaker som inte innehåller batterier, så som badmadrasser, badbollar och simringar som är för stora för att slängas i det övriga hushållsavfallet lämnas till återvinningscentral. Sorteras som Ej återvinningsbart.

Återvinningscentral

Sorteras i container för Metall på Återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Det är producentansvar på bildäck vilket innebär att du kan lämna däck till det ställe där du köpt dina däck. Som privatperson går det också bra att lämna max 8 st. däck på någon av våra återvinningscentraler. Företag kan ej lämna på Återvinningscentraler utan hänvisas till Svensk Däckåtervinnig.

Lämna gärna hela böcker till återbruk, till exempel till ReTuna Återbruksgalleria. Annars lämnar du böcker till vår bokinsamling på återvinningscentralerna.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej Återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som ris och grenar på en återvinningscentral.

Återvinningscentral

Möbler av trä sorteras som Träavfall och lämnas till någon av våra återvinningscentraler. Är möbeln hel? Lämna den gärna till ReTunacontainern eller Återbruksgalleria där den kan få nytt liv och bli till glädje för någon annan.