Till sidans huvudinnehåll

Farligt avfall

A B D E F G H I K L M N R S T Y

A

Återvinningscentral

Ljusstake Advent

Ska vara inplastad och noga förslutet innan avlämning. Sorteras som farligt avfall på återvinningscentralen Lilla Nyby. I dagsläget tas asbest inte emot på ReTuna.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

B

Bandspelare är ett elavfall.

Alla typer av batterier är farligt avfall och ska lämnas in till en återvinningscentral. Det är producentansvar på batterier vilket innebär att du kan lämna in dina gamla batterier till en återförsäljare när du köper nya batterier.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Bilbatterier är farligt avfall och måste tas om hand på rätt sätt. Därför måste du lämna in ditt bilbatteri till Miljöboden.

Återvinningscentral

Borrmaskin är elavfall.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Brandvarnaren sorteras som elektronik på en återvinningscentral

Återvinningscentral

Brödrost är ett elavfall.

D

Dammsugare är ett elavfall.

E

Återvinningscentral

Elkabel klassas som elavfall och ska sorteras på återvinnngscentraler. Elavfall i sin tur klassas som farligt avfall.

Återvinningscentral

Elsladdar sladdar sladd

Återvinningscentral

Eltandborste är ett elavfall.

F

Ficklampa är ett elavfall.

En färgpatron/bläckpatron/tonerkassett som fortfarande innehåller bläck lämnar du till en återvinningscentral som farligt avfall, eller till en återförsäljare. Vissa butiker har pant på färgpatroner.

G

H

Återvinningscentral

Hårsprayflaskor är metallförpackningar och sorteras i grå färgsorteringspåse.

I

Återvinningscentral

K

Klorinflaskor sorteras som hårda plastförpackningar. Om det är klorin kvar i flaskan så måste den lämnas till Miljöbilen, återvinngscentralen Lilla Nyby eller i Miljöboxen.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

L

Batteriladdare är ett elavfall.

Om lampan är i bra skick kan du sälja eller skänka den vidare. . Är den trasig sorterar du den som elavfall på återvinningscentralen.

ledlampa ledlampor led

Lim innehåller kemikalier och andra farliga ämnen. Därför sorteras det som farligt avfall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

M

Återvinningscentral

Oavsett om färgen är oljebaserad eller vattenbaserad ska den sorteras som farligt avfall.

Återvinningscentral

N

Återvinningscentral

Enstaka nödraketer kan lämnas in som farligt avfall.

R

Återvinningscentral

S

Återvinningscentral

Produkter som drivs av solceller ska lämnas in till en återvinningscentral som farligt avfall.

Återvinningscentral

Aerosol

Återvinningscentral

aerosol sprayflaskor mousseflaska

Återvinningscentral

T

Alla typer av telefoner sorteras som farligt avfall eller lämnas in till en återförsäljare.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Återvinningscentral

TV är ett elavfall.

Cigarett- och braständare ska du lämna in som farligt avfall på Återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Y

Yllefilt från 50-talet som är behandlad med miljögiftet DDT räknas som farligt avfall.

Återvinningscentral