Till sidans huvudinnehåll

Grovavfall

B C D E F G H I J K L M N P R S T V

B

Badleksaker som inte innehåller batterier, så som badmadrasser, badbollar och simringar som är för stora för att slängas i det övriga hushållsavfallet lämnas till återvinningscentral. Sorteras som Ej återvinningsbart.

Återvinningscentral

Sorteras i container för Metall på Återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Det är producentansvar på bildäck vilket innebär att du kan lämna däck till det ställe där du köpt dina däck. Som privatperson går det också bra att lämna max 8 st. däck på någon av våra återvinningscentraler. Företag kan ej lämna på Återvinningscentraler utan hänvisas till Svensk Däckåtervinnig.

Lämna gärna hela böcker till återbruk, till exempel till ReTuna Återbruksgalleria. Annars lämnar du böcker till vår bokinsamling på återvinningscentralerna.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej Återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som ris och grenar på en återvinningscentral.

Återvinningscentral

Möbler av trä sorteras som Träavfall och lämnas till någon av våra återvinningscentraler. Är möbeln hel? Lämna den gärna till ReTunacontainern eller Återbruksgalleria där den kan få nytt liv och bli till glädje för någon annan.

Återvinningscentral

C

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Cykel sorteras som Metall på någon av våra återvinningscentraler. Du kan också lämna in cykeln till ReTunacontainern eller Återbruksgalleria så har den chans till ett fortsatt liv, att bli reparerad eller att delar av den kan användas som reservdelar.

Återvinningscentral

Lämnar du in på någon av våra återvinningscentraler. Sorteras som Däck utan fälg. Cykelhjul med däck sorteras som Däck med fälg.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej Återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

D

På Återvinningscentralerna sorteras duschmunstycken av metall i containern för Metall. Är produkten av plast så sorteras den som Ej Återvinningsbart.

Återvinningscentral

Det är producentansvar på bildäck vilket innebär att du kan lämna däck till det ställe där du köpt dina däck. Som privatperson går det också bra att lämna max 8 st. däck på någon av våra återvinningscentraler. Företag kan ej lämna på Återvinningscentraler utan hänvisas till Svensk Däckåtervinnig.

Det är producentansvar på bildäck vilket innebär att du kan lämna däck till det ställe där du köpt dina däck. Som privatperson går det också bra att lämna max 8 st. däck på någon av våra återvinningscentraler. Företag kan ej lämna på Återvinningscentraler utan hänvisas till Svensk Däckåtervinnig.

E

Återvinningscentral

F

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Fönster med karm sorteras som Isolering och fönster. Endast glas sorteras som Betong och glas.

Återvinningscentral

G

Metallgalgar sorteras som Metall. Plastgalgar sorteras som Ej återvinningsbart. Trägalgar sorteras som träavfall.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Betong och glas på Återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

H

Plasthink som är en produkt sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen. Är hinken en förpackning så läggs den i Förpackningar av plast.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

I

Om du upptäcker invasiva främmande arter i din trädgård, ta bort dem så de inte sprids vidare. Invasiva arter hotar vår biologiska mångfald. Lämna in dem till vår personal på Lilla Nyby, väl inplastat i t. ex. en plastsäck. Vi ser till att de förbränns. Dessa växter ska du se upp med: • Blomsterlupin • Jättebalsamin • Jätteloka • Parkslide • Gul skunkkalla • Vresros Läs mer på naturvardsverket.se.

Återvinningscentral

Vanlig isolering sorteras som Isolering och fönster på återvinningscentralen. Cellplast som används för isolering sorteras som Ej återvinningsbart.

Återvinningscentral

J

Sorteras på återvinningscentralen som Ris och grenar. Julgran i plast sorteras som Metall för det finns ståltråd inuti grenarna.

Återvinningscentral

K

Endast kakel sorteras som betong och glas på återvinningscentralen. Sitter kakel ihop med annat material tex. gips, sorteras den som Isolering och fönster.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

L

Ljusstake för stearinljus sorteras som det material den är tillverkad av på en återvinningscentral.

Återvinningscentral

LP-skivor, videoband, cd/ dvd skivor sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

M

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Trasiga mattor sorteras som Ej återvinningsbart. Mattor går inte att fiberåtervinna. Lämna hela mattor till återbruk, till exempel ReTunacontainern eller Återbruksgalleria.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

N

Nycklar sorteras som Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

P

Sorteras som Metall på en återvinningscentral.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på en återvinningscentral.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Trasiga, glas, serviser, stengods och vaser av porslin eller glas, sorteras som Betong och glas. Hela föremål kan du lämna i ReTunacontainern eller Återbruksgalleria. Enstaka små koppar/glas kan du slänga i påsen för övrigt hushållsavfall.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Pulka är en produkt av plast och sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

R

Trasiga regnkläder och galon sorteras som övrigt hushållsavfall/Ej återvinningsbart, då de ej kan fiberåtervinnas.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Beror på vilket material det är, fråga personalen på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

S

Trasiga skinnkläder sorteras som Ej återvinningsbart då de ej kan fiberåtervinnas.

Återvinningscentral

Trasiga skinnväskor sorteras som ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Trasiga skor sorteras som Ej återvinningsbart. Det går även bra att slänga trasiga skor i påsen för övrigt hushållsavfall om de får plats.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Stora mängder lämnar du till en återvinningscentral och sorteras som Ej återvinningsbart. Små mängder skumgummi sorterar du som övrigt hushållsavfall.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som ej återvinningsbart på återvinningscentralen, eller som övrigt hushållsavfall. Eftersom den inte är en förpackning sorteras den inte som plastförpackning.

Spade av plast sorteras som Ej återvinningsbart. Spade av trä och metall sorteras som Metall.

Återvinningscentral

Spegel utan ram sorteras som Betong och glas. Har spegeln ram sorteras den som Isolering och fönster.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

En stekpanna är ingen förpackning och ska därför sorteras i containern för Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Betong och glas på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Stoppade möbler sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen. Är möbeln hel? Lämna den gärna till ReTunacontainern eller till Återbruksgallerian där den kan få nytt liv och bli till glädje för någon annan.

Återvinningscentral

Sorteras som Wellpapp på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Madrassen sorteras som Ej återvinningsbart, sängram sorteras efter materialet.

Återvinningscentral

T

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Tavla med glasfront sorteras som Isolering och fönster. Är fronten av plast sorteras den som Ej återvinningsbart. Ännu bättre om du kan du separera front från ram och sortera som två fraktioner.

Återvinningscentral

Termos av plast innehåller glaskärl och ska sorteras som Isolering och fönster på återvinningscentralen. Metalltermos sorteras som Metall.

Återvinningscentral

Möbler, brädor, trätrall, plankor, lister etc. som endast är av trä sorteras som Träavfall på återvinningscentralen. Lastpallar återbrukas och finns att ställa av på en anvisad plats på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ris och grenar på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

V

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral