Till sidans huvudinnehåll

Trädgårdsavfall

B F G J K

B

Sortera i ditt trädgårdskärl, klipp ner kvistar så att de är max 1 meter långa. På återvinningscentralen sorteras de i containern för ris och grenar.

F

Om du har mycket fallfrukt, eller inte har ett trädgårdskärl, är du välkommen att lämna fallfrukt vid återvinningscentralen i containern för kompost.

G

Släng i ditt trädgårdskärlet, klipp ner dem så att de är max 1 meter långa. Annars lämna i containern för ris och grenar på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Gräsklipp sorteras i ditt trädgårdskärl eller i din egna kompost. På återvinningscentralen sorteras det i containern för kompost.

J

Släng i ditt trädgårdskärl, klipp ner dem så att de är max 1 meter långa. Annars lämna i containern för ris och grenar på återvinningscentralen.

K

Krukväxter sorteras i ditt trädgårdskärl eller i din kompost. På Återvinningscentralen sorteras den i containern för kompost.

Släng i ditt trädgårdskärlet, klipp ner dem så att de är max 1 meter långa. Annars lämna i containern för ris och grenar på återvinningscentralen.