Till sidans huvudinnehåll

Sorteringsguiden

Med vår sorteringsguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera ditt avfall.

Visa i bokstavsordning Gruppera efter "sorteras som"

Farligt avfall Tidningar Metallförpackningar Övrigt hushållsavfall Plastförpackningar Grovavfall Pappersförpackningar Glasförpackningar Trädgårdsavfall Textilier

Listan är filtrerad på 'Återvinningscentral', rensa filter

Farligt avfall

Återvinningscentral

Ljusstake Advent

Ska vara inplastad och noga förslutet innan avlämning. Sorteras som farligt avfall på återvinningscentralen Lilla Nyby. I dagsläget tas asbest inte emot på ReTuna.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Bandspelare är ett elavfall.

Alla typer av batterier är farligt avfall och ska lämnas in till en återvinningscentral. Det är producentansvar på batterier vilket innebär att du kan lämna in dina gamla batterier till en återförsäljare när du köper nya batterier.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Bilbatterier är farligt avfall och måste tas om hand på rätt sätt. Därför måste du lämna in ditt bilbatteri till Miljöboden.

Återvinningscentral

Borrmaskin är elavfall.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Brandvarnaren sorteras som elektronik på en återvinningscentral

Återvinningscentral

Brödrost är ett elavfall.

Dammsugare är ett elavfall.

Återvinningscentral

Elkabel klassas som elavfall och ska sorteras på återvinnngscentraler. Elavfall i sin tur klassas som farligt avfall.

Återvinningscentral

Elsladdar sladdar sladd

Återvinningscentral

Eltandborste är ett elavfall.

Ficklampa är ett elavfall.

En färgpatron/bläckpatron/tonerkassett som fortfarande innehåller bläck lämnar du till en återvinningscentral som farligt avfall, eller till en återförsäljare. Vissa butiker har pant på färgpatroner.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Klorinflaskor sorteras som hårda plastförpackningar. Om det är klorin kvar i flaskan så måste den lämnas till Miljöbilen, återvinngscentralen Lilla Nyby eller i Miljöboxen.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Batteriladdare är ett elavfall.

Om lampan är i bra skick kan du sälja eller skänka den vidare. . Är den trasig sorterar du den som elavfall på återvinningscentralen.

ledlampa ledlampor led

Lim innehåller kemikalier och andra farliga ämnen. Därför sorteras det som farligt avfall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Oavsett om färgen är oljebaserad eller vattenbaserad ska den sorteras som farligt avfall.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Enstaka nödraketer kan lämnas in som farligt avfall.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Produkter som drivs av solceller ska lämnas in till en återvinningscentral som farligt avfall.

Återvinningscentral

Aerosol

Återvinningscentral

aerosol sprayflaskor mousseflaska

Återvinningscentral

Alla typer av telefoner sorteras som farligt avfall eller lämnas in till en återförsäljare.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Återvinningscentral

TV är ett elavfall.

Cigarett- och braständare ska du lämna in som farligt avfall på Återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Yllefilt från 50-talet som är behandlad med miljögiftet DDT räknas som farligt avfall.

Återvinningscentral

Tidningar

Almanackor sorteras som tidningar.

Kontorspapper och kopieringspapper sorterar du som tidningar

Återvinningscentral

Räkningar sorteras som tidningar.

Alla slags tidningar och reklamblad i den blå påsen för färgsortering och slängs på återvinningsstationen i containern för tidningar.

Metallförpackningar

Dessa tuber kan även finnas i plast, sorteras då i orange påse för plastförpackning.

Folie som används som lock på en del plastburkar (exempelvis keso) sorteras som metallförpackning.

Om färgburken är penseltorr sorteras den som metallförpackning. Om det finns färg kvar i burken sorteras den som farligt avfall och lämnas till någon av våra återvinningscentraler.

Kaffekapslar i metall från exempelvis Nespresso sorterar du som metallförpackning.

Kaviartuben sorteras som metallförpackning, om tuben har ett plastlock sorteras locket som plastförpackning. Om det är kaviar kvar i tuben tömmer du det först i matavfallet.

Se till att tömma tuben på innehåll. Om tuben har ett skruvlock i plast sorteras det separat som plastförpackning.

Sorteras som metall på Lilla Nyby eller ReTuna Återvinningscentral, alternativt som metallförpackning i den grå påsen. Lossa veken från koppen.

Återvinningscentral

Övrigt hushållsavfall

Återvinningscentral

Aska från grillen eller öppna spisen slänger du helst i containern för konstruktionsmaterial på någon av våra Återvinningscentraler. Du kan även slänga kall aska i den svarta påsen för färgsortering. Aska från g rillkol bör inte lämnas i naturen eller användas i trädgården då den kan innehålla tungmetaller. Tänk på att aska inte ska slängas i kärlet för trädgårdsavfall.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Om du inte har möjlighet att ta dig till en återvinnigscentral och där slänga det under betong och glas, så lägger du det i påsen för övrigt hushållsavfall. Vi rekommenderar att vid stora mängder krukor åka till Lilla Nyby eller ReTuna.

Återvinningscentral

Blomkrukor i plast är ingen förpackning och skall slängas som övrigt hushållsavfall. På återvinningscentralen sorteras den som Ej återvinningsbart.

Återvinningscentral

Blommor slänger du i påsen för övrigt hushållsavfall, eller som trädgårdsavfall i ditt trädgårdskärl eller egen kompost. Blommor sorteras inte i den gröna påsen.

Trots att CD-fodral är gjorda av plast är de inga förpackningar och ska därför inte sorteras som förpackning. Släng i övrigt hushållsavfall eller som ej återvinningsbart vid återvinningsentralerna.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Diskborstar är för det mesta gjorda i plast men är ingen förpackning, därför slänger du dem i övrigt hushållsavfall.

Återvinningscentral

Dricksglas är ingen förpackning och sorteras därför som övrigt hushållsavfall, eller också kastar du den i containern för betong och glas på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som övrigt hushållsavfall eller i Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Slängs som övrigt hushållsavfall. Större mängder granbarr kan lämnas som kompost på återvinningscentralen. Granbarr kan även läggas i trädgårdskärl om du har ett sådant.

Om gummistövlarna är trasiga slänger du dem som ej återvinningsbart på återvinningscentralen, eller i påsen för övrigt hushållsavfall om de får plats. Om dina gummistövlar är i gott skick kan du lämna dem till en klädinsamling.

Återvinningscentral

Mindre mängder slängs som övrigt hushållsavfall. Har du mycket kan du fråga personalen på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Eftersom det inte är en förpackning ska det slängas som övrigt hushållsavfall eller som ej återvinningsbart vid en återvinningscentral.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Om kudden är för stor för att få plats i en påse i ditt sopkärl är det grovavfall och sorteras som ej återvinningsbart vid en återvinningscentral.

Återvinningscentral

Alternativt som metall vid en återvinningscentral.

Återvinningscentral

Hårda pärmar av papp och plast sorterar du i den svarta påsen för övrigt hushållsavfall. På återvinningscentralen kastas den i Ej återvinningsbart.

Återvinningscentral

Snittblommor slänger du i påsen för övrigt hushållsavfall. Om du har ett trädgårdskärl går det även bra att slänga blommorna i den.

Om solglasögonen är i bra skick bör du skänka dem vidare. Är de trasiga sorterar du dem som övrigt hushållsavfall eller som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Videoband är ingen förpackning och ska därför sorteras som övrigt hushållsavfall. På Återvinningscentralen sorteras den som Ej återvinningsbart.

Återvinningscentral

Videokassett är ingen förpackning så det ska sorteras i påsen för övrigt hushållsavfall. På återvinningscentralen sorteras den som Ej återvinningsbart.

Återvinningscentral

En plast- eller läderväska som är trasig går inte att återvinna och sorteras då som övrigt hushållsavfall. Större väskor kan lämnas på återvinningscentral.

Återvinningscentral

Plastförpackningar

Smörpaket, plastburkar och plastflaskor.

Påsarna från "Bag in Box" är Plastförpackingar och skall slängas i den oranga påsen.

balsam shampoo flaska tub

Formad plast från till exempel förpackningar för mediciner, tabletter och batterier.

Engångsblomkrukor/innerkrukor i plast sorteras som plastförpackning.

Brödpåse i plast sorteras som plastförpackning

Dessa tuber kan även finnas i metall, sorteras då i grå påse som metallförpackning.

Ibland kan det vara svårt att veta vad en chipspåse är gjord av för material. Läs i den finstilta texten på chipspåsens baksida, där brukar det stå vad påsen ska sorteras som.

Stora dunkar slänger du vid återvinningsstionen. Mindre dunkar kan du slänga i den oranga påsen. Du bedömmer själv om den får plats eller inte.

Locket till smörbyttan sorteras som plastförpackning

Vissa kaffekapslar är gjorda av plast, de sorterar du som plastförpackning.

De små portionspåsarna som kattmaten är förpackad i är av plast. Därför ska de läggas i orange påse för plastförpackningar.

Locket sorteras som plastförpackning, mjölkpaketet sorteras som pappersförpackning.

Medicinkartor av plast slänger du i påsen för plastförpackningar. Om medicinkartan har två materialslag tex. plast och aluminium sorterar du efter det materialslag det finns mest av.

Plastfalskor som t.ex diskmedel-, ketchup-, schampoflaskor och matoljaflaskor är plastförpackningar och ska sorteras i påsen för plastförpackningar.

Påsclips, förslutare i plast med metalltrådar i som ofta används till brödpåsar, sorteras som plastförpackning.

Dosorna är tillverkade av hårdplast och skall därför sorteras i påsen för plastförpackning.

Sorteras som plastförpackning i färgsorteringen. Om inte burken är för stor, då rekommenderar vi att du slänger den i containern för plastförpackningar på en återvinningsstation.

Tablettkartor med läkemedel brukar kunna bestå av både plast och aluminium. Dessa sorteras efter det materialslag som kartan viktmässigt består mest av, oftast plast.

Grovavfall

Badleksaker som inte innehåller batterier, så som badmadrasser, badbollar och simringar som är för stora för att slängas i det övriga hushållsavfallet lämnas till återvinningscentral. Sorteras som Ej återvinningsbart.

Återvinningscentral

Sorteras i container för Metall på Återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Det är producentansvar på bildäck vilket innebär att du kan lämna däck till det ställe där du köpt dina däck. Som privatperson går det också bra att lämna max 8 st. däck på någon av våra återvinningscentraler. Företag kan ej lämna på Återvinningscentraler utan hänvisas till Svensk Däckåtervinnig.

Lämna gärna hela böcker till återbruk, till exempel till ReTuna Återbruksgalleria. Annars lämnar du böcker till vår bokinsamling på återvinningscentralerna.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej Återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som ris och grenar på en återvinningscentral.

Återvinningscentral

Möbler av trä sorteras som Träavfall och lämnas till någon av våra återvinningscentraler. Är möbeln hel? Lämna den gärna till ReTunacontainern eller Återbruksgalleria där den kan få nytt liv och bli till glädje för någon annan.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Cykel sorteras som Metall på någon av våra återvinningscentraler. Du kan också lämna in cykeln till ReTunacontainern eller Återbruksgalleria så har den chans till ett fortsatt liv, att bli reparerad eller att delar av den kan användas som reservdelar.

Återvinningscentral

Lämnar du in på någon av våra återvinningscentraler. Sorteras som Däck utan fälg. Cykelhjul med däck sorteras som Däck med fälg.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej Återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

På Återvinningscentralerna sorteras duschmunstycken av metall i containern för Metall. Är produkten av plast så sorteras den som Ej Återvinningsbart.

Återvinningscentral

Det är producentansvar på bildäck vilket innebär att du kan lämna däck till det ställe där du köpt dina däck. Som privatperson går det också bra att lämna max 8 st. däck på någon av våra återvinningscentraler. Företag kan ej lämna på Återvinningscentraler utan hänvisas till Svensk Däckåtervinnig.

Det är producentansvar på bildäck vilket innebär att du kan lämna däck till det ställe där du köpt dina däck. Som privatperson går det också bra att lämna max 8 st. däck på någon av våra återvinningscentraler. Företag kan ej lämna på Återvinningscentraler utan hänvisas till Svensk Däckåtervinnig.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Fönster med karm sorteras som Isolering och fönster. Endast glas sorteras som Betong och glas.

Återvinningscentral

Metallgalgar sorteras som Metall. Plastgalgar sorteras som Ej återvinningsbart. Trägalgar sorteras som träavfall.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Betong och glas på Återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Plasthink som är en produkt sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen. Är hinken en förpackning så läggs den i Förpackningar av plast.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Om du upptäcker invasiva främmande arter i din trädgård, ta bort dem så de inte sprids vidare. Invasiva arter hotar vår biologiska mångfald. Lämna in dem till vår personal på Lilla Nyby, väl inplastat i t. ex. en plastsäck. Vi ser till att de förbränns. Dessa växter ska du se upp med: • Blomsterlupin • Jättebalsamin • Jätteloka • Parkslide • Gul skunkkalla • Vresros Läs mer på naturvardsverket.se.

Återvinningscentral

Vanlig isolering sorteras som Isolering och fönster på återvinningscentralen. Cellplast som används för isolering sorteras som Ej återvinningsbart.

Återvinningscentral

Sorteras på återvinningscentralen som Ris och grenar. Julgran i plast sorteras som Metall för det finns ståltråd inuti grenarna.

Återvinningscentral

Endast kakel sorteras som betong och glas på återvinningscentralen. Sitter kakel ihop med annat material tex. gips, sorteras den som Isolering och fönster.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Ljusstake för stearinljus sorteras som det material den är tillverkad av på en återvinningscentral.

Återvinningscentral

LP-skivor, videoband, cd/ dvd skivor sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Trasiga mattor sorteras som Ej återvinningsbart. Mattor går inte att fiberåtervinna. Lämna hela mattor till återbruk, till exempel ReTunacontainern eller Återbruksgalleria.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Nycklar sorteras som Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på en återvinningscentral.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på en återvinningscentral.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Trasiga, glas, serviser, stengods och vaser av porslin eller glas, sorteras som Betong och glas. Hela föremål kan du lämna i ReTunacontainern eller Återbruksgalleria. Enstaka små koppar/glas kan du slänga i påsen för övrigt hushållsavfall.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Pulka är en produkt av plast och sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Trasiga regnkläder och galon sorteras som övrigt hushållsavfall/Ej återvinningsbart, då de ej kan fiberåtervinnas.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Beror på vilket material det är, fråga personalen på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Trasiga skinnkläder sorteras som Ej återvinningsbart då de ej kan fiberåtervinnas.

Återvinningscentral

Trasiga skinnväskor sorteras som ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Trasiga skor sorteras som Ej återvinningsbart. Det går även bra att slänga trasiga skor i påsen för övrigt hushållsavfall om de får plats.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Stora mängder lämnar du till en återvinningscentral och sorteras som Ej återvinningsbart. Små mängder skumgummi sorterar du som övrigt hushållsavfall.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som ej återvinningsbart på återvinningscentralen, eller som övrigt hushållsavfall. Eftersom den inte är en förpackning sorteras den inte som plastförpackning.

Spade av plast sorteras som Ej återvinningsbart. Spade av trä och metall sorteras som Metall.

Återvinningscentral

Spegel utan ram sorteras som Betong och glas. Har spegeln ram sorteras den som Isolering och fönster.

Återvinningscentral

Sorteras som Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

En stekpanna är ingen förpackning och ska därför sorteras i containern för Metall på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Betong och glas på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Stoppade möbler sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen. Är möbeln hel? Lämna den gärna till ReTunacontainern eller till Återbruksgallerian där den kan få nytt liv och bli till glädje för någon annan.

Återvinningscentral

Sorteras som Wellpapp på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Madrassen sorteras som Ej återvinningsbart, sängram sorteras efter materialet.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Tavla med glasfront sorteras som Isolering och fönster. Är fronten av plast sorteras den som Ej återvinningsbart. Ännu bättre om du kan du separera front från ram och sortera som två fraktioner.

Återvinningscentral

Termos av plast innehåller glaskärl och ska sorteras som Isolering och fönster på återvinningscentralen. Metalltermos sorteras som Metall.

Återvinningscentral

Möbler, brädor, trätrall, plankor, lister etc. som endast är av trä sorteras som Träavfall på återvinningscentralen. Lastpallar återbrukas och finns att ställa av på en anvisad plats på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ris och grenar på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen.

Återvinningscentral

Pappersförpackningar

Lådan till en bag-in-box sorteras som pappersförpackning. Innerpåsen av plast sorteras som plastförpackning.

En bananlåda sorteras som pappersförpackning, men då den är för stor för att få plats i färgsorteringspåsen sorterar du den enklast på en återvinningsstation eller en återvinningscentral.

Omslagspappret du får runt blommor är en pappersförpackning.

Om brödpåsen viktmässigt består mest av papper sorteras den som en pappersförpackning.

Ibland kan det vara svårt att veta vilket material chipspåsen är gjord av. Läs det finstilta på chipspåsens baksida, ofta finns det information där om vad påsen ska sorteras som.

Chipsröret sorteras som pappersförpackning, och rörets lock sorteras som plastförpackning.

Vissa creme fraiche-bägare är numera tillverkade av papper. Läs på förpackningen hur just din creme fraiche-bägare ska sorteras.

Ska sorteras i den gula påsen för pappersförpackningar. Eller om man vill i containern för pappersförpackningar vid någon återvinningsstation/återvinningscentral.

Sortera grillkycklingpåsen som pappersförpackning i gul färgsorteringspåse. Kycklingsresterna sorterar du som matavfall i grön färgsorteringspåse.

Skölj ur förpackningen innan du sorterar.

Glöm inte att sortera ut eventuella snören.

Skruva av locket och sortera det som plastförpackning. Mjölkpaketet sorteras som pappersförpackning. Du behöver inte klippa bort gängan i plast.

Müslipåse i papper sorteras i påsen för pappersförpackningar.

Om de inte är förstora kan de slängas i den gula påsen. Annars kan du använda stora papperskassar att förvara tomma glasförpackningar i.

Pastapaket i papper sorteras som pappersförpackning.

Om du får plats med dem i en påse för pappersförpackningar så kan du slänga dem där. Annars rekommenderar vi återvinningstation/återvinningscentral för dessa kartonger.

Glasförpackningar

Burken ska vara ren och torr när den lämnas för återvinning.

Sortera glasförpackningen efter färg: färgat eller ofärgat glas. Locket sorteras för sig, ofta plast.

Glas ska inte sorteras i Färgsorteringen. Alla glasförpackningar ska slängas i återvinningsstationen.

Glas ska inte sorteras i Färgsorteringen. Alla glasförpackningar ska slängas i återvinningsstationen.

Sortera glasförpackningen efter färg: färgat eller ofärgat glas. Se till att burken är tömd på innehåll. Locket sorteras för sig, ofta metall.

Se till att burken är tömd på innehåll, eventuella rester läggs i matavfallet. Sortera locket för sig (ofta metall) och glasburken som glasförpackning.

Se till att flaskan är tömd på innehåll. Sortera glasförpackningen efter färg: färgat eller ofärgat glas. Skruvkork sorteras som metallförpackning, kork sorteras som övrigt hushållsavfall.

Trädgårdsavfall

Sortera i ditt trädgårdskärl, klipp ner kvistar så att de är max 1 meter långa. På återvinningscentralen sorteras de i containern för ris och grenar.