Sorteringsguide

Med vår sorteringsguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera ditt avfall.

Är du osäker på hur ditt avfall ska sorteras och återvinnas? Fyll i textfältet nedan och tryck på sök.

Färgpatron, tom

En färgpatron/bläckpatron/tonerkassett som är tom slänger du i det övriga hushållsavfallet. Om den fortfarande innehåller bläck lämnar du den till en återvinningscentral som farligt avfall, eller till en återförsäljare. Vissa butiker har pant på färgpatroner.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Ä

Ö