Sorteringsguide

Med vår sorteringsguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera ditt avfall.

Är du osäker på hur ditt avfall ska sorteras och återvinnas? Fyll i textfältet nedan och tryck på sök.

Trä

Möbler, brädor, trätrall, plankor, lister etc. som endast är av trä sorteras som Träavfall på återvinningscentralen. Lastpallar återbrukas och finns att ställa av på en anvisad plats på återvinningscentralen.

Sortera som:

Grovavfall

Lämnas till:

Återvinningscentral

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Ä

Ö