Sorteringsguide

Med vår sorteringsguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera ditt avfall.

Är du osäker på hur ditt avfall ska sorteras och återvinnas? Fyll i textfältet nedan och tryck på sök.

Invasiva växter

Förpackas väl i plastsäckar och lämnas till personalen på återvinningscentralen. Får aldrig slängas i trädgårdsavfall. Läs mer här: https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8803-3.pdf?pid=22226

Sortera som:

Farligt avfall

Lämnas till:

Återvinningscentral

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Ä

Ö