Karta över Nyby

Ny infart till Lilla Nyby!

Sedan årets början har vi haft en ny infart till Lilla Nyby som ska användas av privatpersoner. På så sätt separeras privatbilister och tung företagstrafik, vilket ger en säkrare trafikmiljö för alla. Läs mer om den nya infarten här. 

Välkommen till Lilla Nyby

Här tar vi inte bara hand om eskilstunabornas avfall, här finns även vår berömda färgsorteringsanläggning. Avfall från över 48 000 villahushåll sorteras efter materialslag för att därefter återvinnas till nya förpackningar och produkter.

På återvinningscentralen kan du lämna allt ditt avfall som du inte kan sortera hemma. Du kan lämna ditt farliga avfall i Miljöboden, gamla kläder i våra behållare för textilier och såklart även ditt grovavfall och bygg- och rivningsavfall. Här kan du även lämna hela saker som du inte längre vill ha i en container som går till ReTuna Återbruksgalleria.

Nej tack till säckar

Allt material ska sorteras synligt i de olika containrarna. Töm dina säckar och sortera allt material. Tänk även på att inte lasta mer än du orkar lyfta när du väl kommer till sorteringsrampen. Om du har funderingar kring sortering finns alltid vår personal på plats för att hjälpa dig. 

Miljöboden – lämna farligt avfall

Efter att du slängt avfall vid rampen kan du stanna vid miljöboden och lämna allt ditt farliga avfall. Elektronik, färg, bekämpningsmedel, sprayburkar, batterier, ljuskällor, nagellack, med mera.

I miljöboden tar vi emot detaljhandelsförpackat farligt avfall. Alltså förpackningar som du som privatperson kan köpa i detaljhandeln, max 20 kg/förpackning. Du kan lämna in som mest 50 kg totalt per person och tillfälle. Större förpackningar och större mängder kan du lämna in mot en kostnad. 

Köp jord på Lilla Nyby

När du har slängt ditt avfall på återvinningscentralen och har ett tomt släp, varför inte köpa med jord hem? Varje vår kör vi igång med vår jordförsäljning. Ta kontakt med personal vid återvinningscentralen så hjälper de dig. Planteringsjorden och kompostmullen håller högsta kvalitet och tillverkas genom kompostering på Lilla Nyby.

Besök färgsorteringsanläggningen

Varje vår har vi öppet hus på Lilla Nyby då du som privatperson kan besöka oss och få en rundtur inne på färgsorteringsanläggningen. Håll utkik på vår webb för att se när nästa tillfälle äger rum.

Hitta hit

Lilla Nyby hittar du på väg 53 längs med Malmköpingsvägen. Det är olika infarter om du kommer som privatperson eller som företagare. Se karta över infarterna här. 

Områdesregler på Lilla Nyby

När du passerat entrén till Lilla Nyby anses du ha accepterat våra områdesregler, därför är det bra om du läst igenom dem innan besöket.

""

Så sorterar du på återvinningscentralerna

Här förklarar vi de nya containrarna på återvinningscentralerna och vad som ska slängas i dem.

""

Töm säcken

Allt material som du slänger på återvinnings-centralerna måste du sortera i de olika containrarna.

Så hjälper vi dig på traven med sorteringen

För att förenkla kommunikationen med de kunder som behöver hjälp med att få sorteringen att fungera, har vi utvecklat ett system. Såhär funkar det!

""

Besök världens första Återbruksgalleria

Shoppa klimatsmart! På ReTuna Återbruksgalleria är allt som säljs återbrukat, second hand, ekologiskt eller på något sätt hållbart producerat.

""

Köp lokalproducerad jord från Lilla Nyby

Köp närproducerad planteringsjord och kompostmull till din trädgård.

""

Vad är grovavfall och hur ska det hanteras?

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet. Läs mer om hur det ska hanteras.

""

Vad är farligt avfall och hur hanterar du det

Elektronik, kemikalier, lampor och batterier, hur hanterar du det?

""

Det här är inte en sopbil. Det är en värdetransport.

Du kanske trodde att vi körde runt med sopor i våra bilar. Absolut inte.