""

Välkommen till Lilla Nyby

Här tar vi inte bara hand om eskilstunabornas avfall, här finns även vår berömda färgsorteringsanläggning. Avfall från över 48 000 villahushåll sorteras efter materialslag för att därefter återvinnas till nya förpackningar och produkter.

På återvinningscentralen kan du lämna allt ditt avfall som du inte kan sortera hemma. Du kan lämna ditt farliga avfall i Miljöboden, gamla kläder i Myrornas container och såklart även ditt grovavfall och bygg- och rivningsavfall. Här kan du även lämna hela saker som du inte längre vill ha i en container som går till ReTuna Återbruksgalleria.

Tänk på att inte lasta mer än du orkar lyfta av när du väl kommer till sorteringsrampen, och att allt material ska sorteras synligt i containrarna och inte förpackat i säckar. Vår personal finns alltid på plats för att hjälpa dig om du har frågor kring sortering.

Områdesregler på Lilla Nyby

När du passerat entrén till Lilla Nyby anses du ha accepterat våra områdesregler, därför är det bra om du läst igenom dem innan besöket.

Köp jord på Lilla Nyby

När du har slängt ditt avfall på återvinningscentralen och har ett tomt släp, varför inte köpa med jord hem? Varje vår kör vi igång med vår jordförsäljning. Ta kontakt med personal vid återvinningscentralen så hjälper de dig. Planteringsjorden och kompostmullen håller högsta kvalitet och tillverkas genom kompostering på Lilla Nyby.

Besök färgsorteringsanläggningen

Varje vår har vi öppet hus på Lilla Nyby då du som privatperson kan besöka oss och få en rundtur inne på färgsorteringsanläggningen. Håll utkik på vår webb för att se när nästa tillfälle äger rum.

Hitta hit

Lilla Nyby hittar du på väg 53 längs med Malmköpingsvägen.

""

Köp lokalproducerad jord från Lilla Nyby

Köp närproducerad planteringsjord och kompostmull till din trädgård.

""

Container och storsäck

Har du mycket avfall som du behöver bli av med? Beställ container eller storsäck av oss.