Till sidans huvudinnehåll
Burkar med farligt avfall

Vad är farligt avfall och hur hanterar du det

I varje hem finns det farligt avfall. Det kan finnas i små mängder, men det är ändå viktigt att de lämnas in till en återvinningscentral och inte slängs som hushållsavfall eller spolas ner i toaletten.

Vilka typer av produkter räknas som farligt avfall?

Ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall. Rengöringsmedel, sprayflaskor, batterier, målarfärg, naggellack och lampor är exempel på vanliga produkter i hemmet som ska sorteras som farligt avfall.

Hur du ska hantera farligt avfall

Farligt avfall lämnar du in till Miljöboden på någon av våra återvinningscentraler. Om du bor i villa kan du få en Miljöbox av oss, den underlättar din hantering av farligt avfall. Om du bor i lägenhet kanske din fastighetsägare erbjuder sortering av exempelvis batterier och lampor i sorteringsrummet. 

Aldrig farligt avfall i avloppet

Målarfärg, kemikalier, mediciner, snus och fimpar får aldrig någonsin spolas ner i avloppet. Reningsverken kan inte filtrera bort alla ämnen, vilket innebär att det farliga avfallet hamnar i vårt dricksvatten och i vår natur. Läs mer om problematiken med fulspolningar här.

Vad händer sedan med det farliga avfallet?

Efter att det farliga avfallet har lämnats in till Miljöboden sorteras det av vår personal och klassificeras efter strikta regler. Det paketeras och beställs budning från entreprenad som professionellt och säkert tar hand om materialen för förädling eller slutbehandling. Elektronik innehåller till exempel värdefulla metaller som kan återvinnas hur många gånger som helst. 

Tillsammans har vi ett ansvar att kemikalier och tungmetaller inte kommer ut i naturen och sprids i luften och i vattendrag!

Exempel på farligt avfall

  • Batterier
  • Ljuskällor, så som halogenlampor, LED-lampor, glödlampor och lysrör
  • Fulla sprayburkar
  • Småelekronik, så som hörlurar. leksaker, telefoner.
  • Nagellack
  • Rengöringsmedel
  • Bekämpningsmedel

Lämna farligt avfall i en butik nära dig

Visste du att du kan lämna lampor, batterier och småelektronik vid olika butiker i Eskilstuna? Samlare för farligt avfall hittar du vid:

  • Willys på Kungsgatan
  • Ica Maxi
Miljöbox

Farligt avfall - Miljöbox till villa

Sortera farligt avfall enkelt med Miljöbox Villa. Hämta din box hos oss idag!

En rosa diskborste

Skillnaden på plast och plast

Hur kommer det sig att plastförpackningar sorteras och går till återvinning, men att diskborsten går till förbränning? Det finns en förklaring.

Återvinningsarbetare framför sopbil

Så jobbar våra chaufförer

De kan gå upp till sex mil på ett arbetspass. Få en inblick i våra chaufförers arbetsdag.

Trasig stol

Vad är grovavfall

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet. Läs mer om hur det ska hanteras.

Dukat matbord

Fem tips på hur du minimerar ditt matsvinn

För att göra vardagen enkel för dig av vi samlat några tips på hur du kan minska ditt matsvinn och samtidigt spara pengar.

Sopbil som är en värdetransport

Vi gör allt för att nå noll

Här beskriver vi några av de insatser vi gör för att öka återvinningen i Eskilstuna.

Sopbil

Det här är inte en sopbil, det är en värdetransport

Du kanske trodde att vi körde runt med sopor i våra bilar? Absolut inte!