Vad ska jag tänka på innan ni kommer?

Denna checklista är bra att gå igenom innan vi kommer till dig:

  • Är brunnen tydligt utmärkt?
  • Är brunnen fri från växtlighet och andra hinder?
  • Är det fri väg mellan slambil och slambrunn?
  • Är det skottat och sandat runt om och fram till slambrunnen under vintertid?
  • Finns det möjlighet för slambilen att vända?
  • Finns det plats för slambilen att parkera max 10 meter från brunnen? Är slangdragningen längre än så betalar du från och med år 2020 för en tilläggstjänst.