Översikt över de olika färgade påsarna.

Så färgsorterar du som bor i lägenhet

Du sorterar ditt avfall i sju olika färgade påsar som du sedan slänger i olika kärl i fastighetens sorteringsrum.

Hur gör jag när jag färgsorterar?

Du sorterar ditt avfall i de olika påsarna. När en påse är full knyter du ihop den med en ordentlig dubbelknut och går med den till fastighetens sorteringsrum. Påsen för övrigt hushållsavfall slänger du i ett kärl märkt "Övrigt hushållsavfall", resterande färgsorteringspåsar slänger du i ett kärl märkt "Färgsortering". 

Hur får jag påsar?

Genom din fastighetsägare får du sex olika färgsorteringspåsar: grön, gul, blå, orange, grå och rosa. Den sjunde påsen för övrigt hushållsavfall håller du med själv, det kan vara en vanlig plastpåse från mataffären. 

Hur sorterar jag det som inte går att sortera med färgsorteringen?

Hör med din fastighetsägare hur ni sorterar i just din fastighet.

Glasförpackningar: Sorterar du vid en återvinningsstation, eller i kärl för glasförpackningar om din fastighetsägare tillhandahåller den tjänsten.

Farligt avfall: lampor, batterier, elektronik, kemikalier och annat farligt avfall lämnar du vid en återvinningscentral. Hör med din fastighetsägare om de erbjuder insamling av t. ex batterier och lampor. 

Vanliga frågor och svar