Till sidans huvudinnehåll

Varför har inte alla lägenheter färgsortering?

Undrar du också varför inte alla lägenheter har färgsortering? Det är en vanlig fråga vi får, här förklarar vi hur det fungerar!

I flerfamiljshus är det fastighetsägaren som beslutar vilken sorteringslösning som ska erbjudas. Fastighetsägaren kan välja mellan olika lösningar:

  • Att de boende sorterar materialen direkt i olika kärl i sorteringsrummet (detta är den vanligaste lösningen).
  • Att de boende sorterar avfallet i färgsorteringspåsar och lägger i olika kärl i sorteringsrummet.
  • Att endast matavfall och restavfall sorteras i fastigheten, och de boende får sortera sina förpackningar och tidningar vid en av Förpackning och tidningsinsamlingens återvinningsstationer (alltså de gröna containrarna som finns runt om i kommunen).

Så varför har då inte alla lägenheter färgsortering?

Färgsortering är enkelt och pedagogiskt, men det är ett system som kräver lite extra engagemang från både fastighetsägaren och de boende. Alla i fastigheten måste vara enade och vilja sortera rätt, annars blir kvaliteten på det insamlade materialet för dålig och vi kan inte ta in det i vår färgsorteringsanläggning. Dialogen mellan fastighetsägaren och hushållen är viktig, och det blir såklart svårare ju fler hushåll som ska samarbeta och jobba tillsammans. Alla hushåll ska sortera, men det sker på olika sätt, och färgsortering är inte alltid den bästa lösningen för en stor fastighet.

Olika lösningar för lägenheter och villor

Den vanligaste sorteringslösningen i flerfamiljshus är att sortera direkt i olika kärl. Materialet tas till Lilla Nyby, packas om och skickas vidare till återvinning. Det behöver inte gå igenom färgsorteringsanläggningen. Och om det är dåligt sorterat i ett kärl kan chauffören låta bli att tömma det så att det inte förorenar annat sorterat material. Kärlet kan sedan hämtas som "osorterat avfall" i en annan sopbil.

Färgsortering passar bra i villor. Man kan sortera det mesta av sitt avfall direkt i hemmet och lägger samtliga påsar i en och samma soptunna, man behöver inte ha flera soptunnor på sin tomt. Om färgsorteringen i en villa fungerar dåligt kan våra chaufförer uppmärksamma det och kommunicera med hushållet genom att hänga meddelanden på den soptunnan. På så sätt sker en dialog med hushållet och det leder oftast till förbättrad sortering.

Andra lösningar för bättre sortering i lägenheter

Vi jobbar tillsammans med flera av kommunens fastighetsägare för att förbättra sorteringen i flerfamiljshus. För miljön såklart, och också för att fastigheten kan sänka sina avfallskostnader markant genom att minska mängden avfall som går till förbränning. Vi vill att alla ska ha möjlighet att sortera sitt avfall på ett enkelt sätt! Men färgsortering löser inte alla problem. Det kan snarare handla om saker som ett rent och städat soprum, bra belysning, skyltning, informationsmaterial och framför allt - ett stort engagemang från fastighetsägaren.

Alla sorterar, men på olika sätt

Alltså: alla hushåll ska sortera, men det sker på olika sätt! Vi har alla ett ansvar att sortera allt vårt avfall, oavsett om det sker vid en återvinningsstation, en återvinningscentral, i en fastighets sorteringsrum eller med färgsorteringen. Att ett flerfamiljshus inte har färgsortering innebär alltså inte att de inte ska sortera, de ska bara göra det i olika kärl istället för i olika påsar.

Vi hoppas att du nu har mer förståelse kring hur det funkar i villor respektive lägenheter. Om du bor i lägenhet och tycker att sorteringen borde bli bättre – be din fastighetsägare att kontakta oss. Vi hjälper gärna till!

En rosa diskborste

Skillnaden på plast och plast

Hur kommer det sig att plastförpackningar sorteras och går till återvinning, men att diskborsten går till förbränning? Det finns en förklaring.

Olika typer av pappersförpackningar.

Fakta om förpackningar

Hur finansieras återvinningen och hur mycket olja spar vi egentligen på att återvinna plast? Här är några trevliga fakta om förpackningar.

Äggskal i en hög.

Äggstra viktig info

Små, vardagliga handlingar kan göra stor skillnad för vår miljö, därför har vi bytt plats på äggskalen i sorteringsguiden som fortsättningsvis ska sorteras som restavfall.

Ett äpple

Kompost eller matavfall? Vi reder ut begreppen

Begreppen är många och svåra att hålla isär. Här kommer en lista med matavfalls-relaterade begrepp! Varsågod.