Priser

Här hittar du prisinformation för privatkunder som gäller från och med 1 januari 2021.

Färgsorteringsanläggning

Priser för Återvinning

Här hittar du priser för bland annat sopkärl, trädgårdskärl och andra avgifter inom återvinning.

Kilowatt-timme-mätare

Priser för Elnät

Här hittar du de aktuella elnätspriserna som vi tar ut för att distribuera el till din fastighet.

Vatten i glas

Priser för Vatten och Avlopp

Här kan du läsa om alla våra priser inom vatten och avlopp. Du kan också beräkna din anslutningsavgift om du inte anslutit dig än.

Barnskor under ett element

Priser för Fjärrvärme

Här ser du aktuella priser för våra fjärrvärmetjänster. Du kan också beräkna din anslutningsavgift om du inte redan har anslutit dig.

Hängande glödlampor

Priser för Elhandel

Här hittar du priser för våra elavtal och tillval.