Prisbesked inför 2020

Här kan du läsa mer om våra priser och taxor inför nästa år.

Fjärrvärme – oförändrat pris
Priset gällande fjärrvärme samt fjärrkyla hålls oförändrat över årsskiftet. Från den 1 oktober 2019 höjdes det rörliga fjärrvärmepriset med 3 procent för både privat- och företagskunder. Detta bland annat på grund av ökade bränslekostnader. De fasta avgifterna förblev oförändrade.

Vatten och avlopp – brukningstaxan och anläggningsavgiften höjs
Brukningstaxan för vatten och avlopp höjs med 5 procent. Detta efter flera år av oförändrad taxa.
Anläggningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 3,2 procent, vilket endast är en prisindexering enligt Svensk Entreprenadindex. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet.

Elnät – ingen höjning
Elnätspriserna hålls oförändrade över årsskiftet. Elnätet är en av samhällets viktigaste infrastrukturer, därför jobbar vi ständigt med att förnya och förbättra våra anläggningar. Dessa investeringar kostar mycket pengar. Från och med den 1 augusti höjdes därför elnätsavgiften med 10 procent för EEMs kunder.

Återvinning – taxan höjs
Återvinningstaxan föreslås höjas med 2,2 procent i snitt. Hur stor din förändring blir beror på vilket abonnemang du har.

Du som vill jämföra våra priser med andra leverantörers, se nilsholgersson.nu

Par lagar mat i köket

Privat

Här hittar du prisinformation för privatkunder som gäller från och med 1 januari 2018.

Person i arbetskläder använder en surfplatta

Företag

Här hittar du prisinformation för företagskunder som gäller från och med 1 januari 2018.