Till sidans huvudinnehåll

Prisbesked 2024

Här kan du läsa mer om våra priser och taxor för 2024.

Elnät

Elnätsavgiften höjs med 4 %. För dig som kund innebär det en prisökning med cirka 7 kronor i månaden om du bor i lägenhet och cirka 31 kronor i månaden om du bor i villa med elvärme.

Vatten och avlopp

Brukningstaxan för vatten och avlopp höjs med 10 %. Anläggningstaxan för vatten och avlopp höjs med 10 %, vilket endast är en prisindexering enligt Svensk Entreprenadindex. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet.

Fjärrvärme

Den fasta avgiften höjs med 10 % och det rörliga energipriset höjs med 15 %.

Återvinning

Både den fasta och rörliga avgiften sänks med 0-9 %. Exempelvis sänks priset med 234 kr på ett 190-liters kärl för en villa och 371 kr på ett 370-liters kärl.  

Prislistor för 2024 läggs upp här på webben under januari månad.