Till sidans huvudinnehåll

Frågor om elavtal

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna inom elhandel och elavtal.

Läget på elmarknaden

Din totala elkostnad består av tre delar: elpris, nätavgift och energiskatt. I dagsläget är elpriset den största delen av totalkostnaden.

 1. Elpris - elhandelskostnaden för din elanvändning. Kort och gott kostnaden för den el som du har använt till dina vitvaror och även när du tittar på tv, lagar mat eller laddar bilen. Det är denna del av elräkningen som påverkas av vilken typ av elavtal du har. 
 2. Nätavgift - elnätskostnad för överföring av el hem till dig via elnätet.
 3. Energiskatt - betalas för varje enskild kilowattimme som du använder.

 •  Se över din uppvärmningsform
  I en elvärmd villa som förbrukar 20 000 kWh/år går 90 % av elen till uppvärmning och varmvatten. Olika typer av värmepumpar och fjärrvärme gör att dina energikostnader inte sticker i väg lika mycket. Att sänka inomhustemperaturen med en grad gör också stor skillnad – då minskar du din totala energiförbrukning med 5 %.
 • Kontrollera fönstertätningar och isolering
  Ett välisolerat hus med täta fönster är energieffektivt och minskar uppvärmningskostnaderna.
 • Se över din användning av sådant som kyler och värmer
  Just saker som kyler och värmer är det som i regel drar mest el. Tänk därför över din användning av exempelvis AC, bastu, spabad, eldriven golvvärme och elelement.
 • Använd elen när den är som billigast
  Om du har en timavräknad elmätare och ett rörligt avtal med timpris kan du via planering eller olika appar styra din elanvändning till de tidpunkter under dagen då elpriset är lägre. Sent på kvällen och under natten är elen i regel billigast. Ett tips kan till exempel vara att ladda elbilen då i stället för direkt efter jobbet.
 • Vänd dig till Eskilstuna kommuns energirådgivare för fler råd och tips eller läs mer på Energimyndighetens hemsida

Om du är osäker på vilket elavtal du har kan du logga in på Mina Sidor eller kolla din senaste elfaktura.

Frågor om lokalproducerad solkraft

För att kunna köpa solkraft av oss måste du även köpa din el av oss. Solkraft är ett tillval som du kan välja till alla våra elavtal.

Här kan du teckna elavtal hos oss. 

Vi har gjort en marknadsundersökning som visade att det finns ett stort intresse av att köpa lokalt producerad el. Både våra privat- och företagskunder vill leva mer hållbart och ser solel som ett sätt att bidra till ett bättre samhälle. Byggnationen av solcellsparken är också en samhällsviktig och långsiktig investering. Den kommer ge nytta för vårt elnät och hjälpa oss framåt i effektfrågan.

Ja, du som är privatkund och som köper din el av oss idag kan köpa solkraft som är producerad i solcellsparken på Lilla Nyby.

Du som redan har solkraft kan göra en intresseanmälan om du är intresserad av att köpa ett större paket. Om du är nöjd med hur du har det idag behöver du inte göra något, utan allting löper på precis som vanligt.

Om du är osäker på hur stor din elförbrukning är kan du ta reda på det genom att logga in på Mina sidor eller kolla upp det på din faktura.

Det här kan också vara en liten vägledning:

 • 1000 kWh passar dig som har en låg elförbrukning och som exempelvis bor i lägenhet.
 • 3000 kWh passar dig som har medelhög elförbrukning och som exempelvis bor i radhus eller en mindre villa.
 • 5000 kWh passar dig som har en hög elförbrukning och som exempelvis bor i en stor villa.

Du kan välja mellan tre olika paket.

 • 1000 kWh/år för 19 kr/månad
 • 3000 kWh/år för 39 kr/månad
 • 5000 kWh/år för 59kr/månad

Det är enkelt! Du fyller i det här formuläret och anger hur mycket solkraft du vill köpa.

I ett första läget är det bara våra privatkunder som kan köpa den el som produceras i solcellsparken.

Men vi har andra tillval som du som företagskund kan välja till i ert elavtal. Kika på Bioel om du vill ha närproducerad el som är producerad av biomassa eller Bra Miljöval om du vill miljömärka ert elavtal.

Frågor om elavtal

Om ditt elavtal är på väg att gå ut kan du teckna ett nytt elavtal genom att kontakta oss per telefon 016-10 60 60 eller per mejl kundservice@eem.se. 
Du kommer även att få ett brev av oss med ett avtalsförslag ca 30 dagar innan ditt nuvarande elavtal går ut. Här kan du läsa mer om våra olika elavtal. 

Eskilstuna-el är vårt lokala elavtal som ger dig en unik prismix av fast och rörligt elpris. En sak som gör Eskilstuna-el unikt bland våra elavtal är tillvalet Lokalproducerad förnybar el. När du väljer detta tillval får du lokalproducerad el från Eskilstuna och Strängnäs. Dessutom är det ett elavtal som gynnar det lokala föreningslivet. När du tecknar Eskilstuna-el får du möjlighet att välja vilken lokal förening som du vill att Eskilstuna Energi och Miljö ska sponsra. Du kan välja bland 53 föreningar som är ambassadörer för elavtalet Eskilstuna-el.

Här kan du läsa mer om Eskilstuna-el, det lokala och smarta elavtalet.

Beroende på vilket elavtal du väljer finns det olika bindningstider att förhålla sig till. 

Läs mer om avtalstider genom att jämföra våra olika elavtal här.

Först och främst rekommenderar vi dig att aktivt teckna elavtal och se till så att du inte har ett anvisningsavtal med tillsvidarepris. Då får du oftast betala ett högre elpris än om du har ett elavtal med fast eller rörligt elpris eller Eskilstuna-el. För det andra kan du se över hur du använder elen hemma. Se till att inte lampor och andra elapparater står på när du inte använder dem och dra ur laddare när du inte laddar dina enheter.  

Du kan påverka priset genom den mängd el du använder. Här kan du ta el av våra elspartips. Du kan däremot inte påverka priset när det gäller elnätsavgiften, energiskatten, moms och elcertifikat.  

I Eskilstuna har vi ett kraftvärmeverk där vi producerar egen el. Genom att teckna vårt elavtal som heter Eskilstuna-el får du el som både är lokalproducerad och kommer från förnybara energikällor. Här kan du läsa mer om Eskilstuna-el

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens benämning på miljövänlig el. El som är märkt med Bra Miljöval är från förnybara källor som vind- eller vattenkraft, biomassa eller solkraft och som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Du kan välja el märkt med Bra miljöval hos oss när du tecknar Fast eller Rörligt pris. Om du väljer Eskilstuna-el får du ändå förnybar och lokalproducerad el. Läs mer om Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens hemsida.

Vilket elavtal som passar just dig kan bero på flera saker. Vilken typ av bostad du har. Om du använder lite eller mycket el. Om du vill ha lokalproducerad el, el från förnybara källor eller om du vill betala ett fast eller rörligt elpris - eller få en mix av båda. Det viktigaste är i alla fall att teckna ett elavtal och se till att du inte har ett anvisningsavtal med tillsvidarepris. Då kan det bli onödigt höga kostnader. Om du är osäker på vilket elavtal du ska välja rekommenderar vi dig att se mer på Eskilstuna-el som är ett tryggt och smart elavtal som dessutom gynnar föreningslivet i Eskilstuna. Här kan du jämföra alla våra elavtal.

Frågor om solcellsparken

Eftersom solcellsparken anläggs på en deponi är det viktigt hur panelerna fästs i marken. Här finns tydliga regler att följa. Det handlar om att inte gå för djupt ner i deponin, det kan innebära miljörisker.

Det har tidigare framkommit att utvinningen av kisel, som används vid all tillverkning av solceller, kan vara förknippat med brott mot mänskliga rättigheter i Kina. Det här är självklart något som varit viktigt under upphandlingen. Svea Solar har ett ambitiöst arbete med den här frågan. De arbetar bland annat för att ursprungsmärkning av kisel ska realiseras, så att de ska kunna följa upp var det kommer ifrån.

Det är så kallade bi facial-paneler, som kan ta upp solljus även från baksidan av panelerna, som kommer att installeras. Parken optimeras också för att maximera solinstrålningen.

Svea Solar vann upphandlingen och det är alltså de som byggt upp solcellsparken på uppdrag av oss. Svea Solar är en av Sveriges största leverantörer av solceller.

Solcellsparken finns på den gamla deponin vid Lilla Nyby, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ned. Det är ett smart sätt att använda mark som inte får brukas på annat sätt.

Här kan du läsa om hur du ska göra för att välja till Solkraft till ditt elavtal.

Nej, tyvärr inte. I ett första läget är det bara våra privatkunder som kommer kunna köpa den el som produceras i solcellsparken.

Ja, du som är privatkund kan köpa el som är producerad i solcellsparken. Här kan du läsa om hur du ska göra för att välja till Solkraft till ditt elavtal.

Vi har gjort en marknadsundersökning som visade att det finns ett stort intresse av att köpa lokalt producerad el. Både våra privat- och företagskunder vill leva mer hållbart och ser solel som ett sätt att bidra till ett bättre samhälle. Vår solcellspark är också en samhällsviktig och långsiktig investering. Den kommer ge nytta för vårt elnät och hjälpa oss framåt i effektfrågan.

Solcellsparken beräknas kunna leverera 2 000 000 kWh/år.

Den täcker en mindre del av deponin på Lilla Nyby. Totalt är deponin 30 hektar stor, så det finns alltså möjlighet för oss att bygga ut parken i efterhand.

Elavtalet Mixpris

Ja, precis som i alla våra elavtal ingår det fossilfri el.

Nej, Mixpris ersätter inte något annat elavtal. Vi är glada att kunna erbjuda ett mixpris-avtal till dig som kund även under den tid vi ser över avtalsformen för Eskilstuna-el.

Just nu har vi inte kapacitet att kunna erbjuda fler kunder att teckna Eskilstuna-el utan behöver se över förutsättningarna för elavtalet. Precis som Mixpris är också Eskilstuna-el en typ av mixprisavtal. Skillnaden mellan elavtalen är storleken på den fasta och rörliga delen av elpriset och även hur och när elen köps in. Det är de faktorerna som vi ser över nu för att kunna fortsätta erbjuda Eskilstuna-el till dig som kund.

Både företags- och privatkunder kan teckna elavtalet.

För dig som tecknat elavtalet innan namnbytet löper allting på precis som vanligt. Det enda nya är namnet och uppdaterade avtalsvillkor som nu innehåller det nya namnet för elavtalet. Du hittar avtalsvillkoren här

Det är bara namnet som är annorlunda. Allt annat är exakt likadant.

Precis som namnet indikerar är Mixpris ett elavtal med en mix av fast och rörligt elpris. Det gör att 50 procent av kostnaden för din elförbrukning baseras på ett fast elpris medan de andra 50 procenten baseras på marknadens rörliga elpris.

Du bestämmer själv hur lång bindningstid du vill ha – 1,2,3 eller 5 år. Oavsett vilken bindningstid du väljer behåller du det fasta elpriset under hela perioden.

Rörligt timpris

Elpriset sätts varje timme på elbörsen Nord Pool, så kallat spotpris.Spotpriset baseras på tillgång och efterfrågan. När det är stor efterfrågan på el blir priserna dyrare och när efterfrågan minskar blir elen billigare. När du tecknar rörligt timpris kan du spara pengar genom att styra om din elanvändning till de timmar när elen är billigare. Du kan följa priset i realtid på Nord Pools hemsida (extern länk).

När du tecknar ett rörligt pris baseras ditt pris utifrån hur din el mäts, per månad eller per timme. Med ett rörligt elpris som mäts månadsvis baseras ditt elpris på föregående månads snitt på spotpriserna på den nordiska elbörsen. Med timvis mätning sker prissättningen i stället per timme. 

Om du redan har rörligt pris och vill veta vad ditt pris är baserat på, klicka här för att logga in på Mina sidor.

 

 • Du får ett marknadsaktuellt elpris
  Det betyder att priset kan svänga fort och kraftigt, både uppåt och neråt. Det kan innebära risker när elpriset är högt men även möjligheter när elpriset är lågt.
 • Du kan påverka din elkostnad
  Ett timprisavtal passar dig som vill ha koll på din elanvändning och som vill kunna påverka din elkostnad. Eftersom din elanvändning mäts och prissätts timme för timme kan du sänka elkostnaden genom att styra om din elanvändning till de timmarna på dygnet då elen är billigare.
 • Du behöver vara en aktiv elanvändare för att det ska löna sig med timpris
  Det rörligt timpriset följer som sagt elmarknaden och mäts och prisätts timme per timme. Om du inte aktivt styr om din elanvändning till de timmar på dygnet då elen är billigare riskerar du att dina elkostnaderna blir höga.

För att du ska kunna teckna rörligt timpris behöver du ha en elmätare som mäter och rapporterar din elanvändning timme för timme, en så kallad timavräknad mätare. Om du inte har en sådan kan du beställa det av ditt elnätsbolag som då kostnadsfritt byter ut din elmätare inom tre månader. Kontakta vår kundservice om du vill teckna ett elavtal med rörligt timpris.

Elen är i regel billigast på natten eftersom efterfrågan på elen just då är låg. Som dyrast är elen på morgonen när vi vaknar och tänder lampor, kokar kaffe och använder andra elprylar i våra morgonrutiner samt när vi kommer hem från skola och jobb och det är dags för att laga mat, titta på tv, städa och tvätta.

Du som har ett timprisavtal kan spara pengar genom att se över och styra om din elanvändning så att du använder dina elprylar när elpriset är lågt. Här är några tips på vad du kan göra:

 • Har du direktverkande el som uppvärmningsmetod? Sänk inomhustemperaturen! Om du sänker temperaturen med en grad så minskar din totala energiförbrukning med fem procent.
 • Kör diskmaskinen, tvättmaskinen och torktumlaren på natten. Om dina elprylar kan ställas in med en senarelagd start är det ett bra sätt för att sprida ut din elanvändning på de timmarna på dygnet när elpriset är lägre.
 • Ladda din elcykel, elbil eller din dator och mobiltelefon sent på kvällen eller under natten. Då ser du till att de är fulladdade lagom till att du vaknar och det är dags för dig att åka till skola eller jobb.
 • Saker som kyler och värmer är oftast det som även drar mest el. Tänk därför över din användning av exempelvis bastu, eldriven golvvärme och elelement.
 • Släck lamporna när du inte är hemma.

 

 

Vi som elhandelsbolag kommer alltid att fakturera dig utefter vilken avräkningstyp du har. Vi hanterar alltså ditt avtal utifrån hur din elmätare mäter din el – antingen timvis eller månadsvis. Vill du ändra från timvis mätning till månadsvis mätning måste du be din elnätsägare att byta avräkningstyp. Elnätsägaren ska då enligt praxis byta till månadsvis mätning inom 3 månader.

Fast pris

Med ett fast elpris får du samma pris per kilowattimme under hela avtalsperioden, oavsett när på dygnet du använder elen. Din totala elkostnad beror på hur mycket el du använder. Priset för elcertifikat är inkluderat i det fasta priset. Fast månadsavgift tillkommer. Du kan välja att teckna fast pris hos oss i 1, 2, 3 eller 5 år. Du kan även teckna ett elavtal med rörligt elpris vilket innebär att du får ett varierat pris som styrs av marknaden och baseras på elbörsens spotpriser vilket gör att din elkostnad kan variera från månad till månad. Här hittar du våra aktuella elpriser och fasta avgifter.

Det finns flera fördelar med att välja ett elavtal med fast elpris. Dels behöver du inte fundera över elmarknadens toppar och dalar, vilket innebär att du slipper en prishöjning om elpriserna skulle gå upp. Det innebär även en stor trygghet då priset är bundet under hela avtalsperioden, vilket gör att du får bättre koll på vad elen kommer kosta dig varje månad. Hur länge du binder upp dig kan du välja själv.

Vilken avtalsform som passar dig bäst beror på flera olika faktorer. Dels vilket hushåll du ska teckna ett elavtal till, då lägenhetvilla och sommarhus varierar mycket i elförbrukning. Fastprisavtal passar till exempel dig som bor i villa eller radhus och som har en högre elförbrukning, medan ett rörligt elavtal passar till dig som har en lägre elförbrukning och som bor i lägenhet.

Rörligt pris

Elpriset fastställs varje timme på elbörsen Nordpool, så kallat spotpris. När du tecknar ett elavtal med rörligt elpris får du ett pris som baseras på månadens alla spotpriser, vilket gör att din elkostnad varierar från månad till månad. Om marknaden svänger och priserna faller så blir elen billigare, samtidigt som du riskerar att ibland få högre elpriser om priserna stiger. Priset som visas på din faktura visar elpriset för den månad som passerat. Vill du följa priset själv kan du göra det på Nord Pools hemsida

Det finns såklart fördelar med att välja ett elavtal med rörligt elpris. När du väljer ett avtal med rörligt elpris får du alltid ett marknadsakutellt pris. Det innebär att priset kan svänga fort både upp och ner, vilket såklart kan innebära risker men även möjligheter. På en årsbasis ger ett rörligt elpris ofta en lägre totalkostnad. Dessutom är det ett bra alternativ om din elförbrukning inte är hög eftersom elprisets svängningar då inte ger så stora förändringar i ditt totala pris.

Det är en del man behöver ha i åtanke när man väljer elavtal. Det rörliga elpriset kan till exempel svänga både fort och kraftigt, vilket gör att ditt elpris kan bli billigt eller dyrt beroende på vad som händer på elbörsen. Du behöver också tänka på vilket hushåll du ska teckna ett elavtal till, då lägenhetvilla och sommarhus varierar mycket i elförbrukning. Vi brukar säga att ett avtal med rörligt elpris passar dig som bor i lägenhet och har en relativt låg energiförbrukning. Fast elprisavtal passar dig som exempelvis bor i villa eller radhus, där elförbrukningen i regel är högre.

Tillsvidareavtal

Har du missat att säga upp eller förnya ditt elavtal med Rörligt pris, Fast pris eller Mixpris?

Om du inte sagt upp eller förnyat ditt avtal senast 14 dagar innan slutdatum övergår det till ett avtal som vi kallar för Tillsvidareavtal. Det är ett tillfälligt avtal som gäller tillsvidare utan någon uppsägningstid och löper på tills du tecknar ett nytt avtal. Det är oftast dyrare än våra övriga elavtal, vilket innebär att du betalar mer för din el än vad du egentligen behöver. Därför är det alltid bra att teckna ett elavtal.

Aktuellt pris för Tillsvidareavtal finns redovisat på eem.se/tillsvidareavtal.