Till sidans huvudinnehåll

Frågor om elbilsladdning

Varför laddar man inte via uttaget till motorvärmaren? Kan flera dela på laddaren? Hur betalar man sin laddning? Kan någon stjäla kabeln för att ladda? Här hittar du de vanligaste frågorna om elbilsladdning.

För företag och bostadsrättsföreningar

Att ladda med bilen med dess medföljande laddare i ett vanligt vägguttag har visat sig vara en säkerhetsrisk. Ofta ligger en gammal och ej dimensionerad installation till grund för detta och flertalet bränder har uppmärksammats runt om i Europa. Om du har funderingar kring detta föreslår vi en kontakt med ditt försäkringsbolag.

Om du tecknar ett administrationsavtal med vår samarbetspartner, Mer Sweden, kan din bostadsrättsförening eller fastighetsägare själv styra vilken taxa de boende ska ha för sin förbrukade laddning. Oftast lägger man ett litet påslag för att täcka lite löpande driftkostnader. Andra väljer att bara ha ett nollsummespel. I vissa fall har man valt att lägga in ett förhöjt pris enligt schablon för den uppskattade förbrukningen. Detta blir dock aldrig helt rättvist.

Det går att styra vem som ska ha tillgång till laddboxen beroende på hur den monteras. Om det gäller en fast parkeringsplats som är din, läggs en RFID-funktion in i ditt administrationsavtal med vår samarbetspartner Mer Sweden. Här registreras att endast den som har just denna parkering får ladda. Detta sköts enkelt med ett speciellt kort eller en så kallad RFID-tag.

Laddboxen ägs i de flesta fall av BRF eller fastighetsägaren. Detta eftersom anläggningen skall vara intakt om någon flyttar.

Vid flytt förblir parkeringsplatsen i samma utförande om du flyttar. Om någon står i kö för parkering med laddbox är det smidigt att erbjuda den boende platsen. Det är absolut inte kostnadseffektivt att börja flytta laddboxar.

Beroende på hur du vill styra åtkomsten på din laddare kan du, via en administrationstjänst från vår samarbetspartner Mer Sweden, lägga en identifiering via RFID (kort eller tagg). Med denna kan föreningen eller fastighetsägaren styra vem som får ladda på vilken laddare, när man får ladda eller rent av till vilken tariff ska man få ladda. Det går även att tariffstyra till olika tider eller personer.

Betalning av laddning sker enklast genom att ansluta den smarta laddstationen till vår samarbetspartners, Mer Swedens administrationstjänst. Den enskilde kunden eller hyresgästen tecknar ett separat avtal med Mer Sweden. 

Föreningen eller fastighetsägaren kan bestämma vilken taxa som skall tas ut och all administration sköts i Mer Swedens databas. Hyresgästen faktureras varje månad för sin förbrukning och var 6:e månad skickas ett underlag från Mer till fastighetsägaren eller föreningen på hur mycket deras laddare förbrukat. En faktura skickas då från fastighetsägaren eller föreningen till Mer för sin förhöjda förbrukning. Enkelt och minimal administration.

En bra lösning på investeringsfrågan är att alla som vill ha en parkeringsplats med elbilsladdning får en förhöjd hyra på sin ordinarie hyresavi. För att räkna ut den förhöjda hyran kan man göra enligt förslaget nedan:

Investeringen per laddplats/10 år = förhöjd hyra

Exempel 1:

10 års avskrivningstid

19 000 kr per laddplats i investeringskostnad

Uträkning:19 000 kr i investering per laddplats / 120 månader= 158 kr/mån

Exempel 2:

5 års avskrivningstid

19 000 kr per laddplats i investeringskostnad

Uträkning: 19 000 kr i investering per laddplats / 60 månader= 316 kr/ mån

På detta sätt tar inte föreningen själva kostnaden, utan den som önskar laddning betalar för sin laddbox. Rättvisa brukar vara en viktig parameter när man ser på investeringar i t ex bostadsrättsföreningar.

Ett annat sätt är att föreningen eller fastighetsägaren helt enkelt tar hela kostnaden med motivering att det är en värdehöjande åtgärd och ökar attraktionskraften hos dig som förening eller hyresvärd.

Våra vanligaste laddboxar har ett uttag per box. Vill man ladda flera bilar samtidigt måste man därför ha flera boxar. Det finns dock andra typer av laddare med flera uttag. Dessa är mer avsedda för publik laddning och är mer slagtåliga. Priset är därför ett helt annat.

För att ge alla boxar samma förutsättningar vid samtidig laddning rekommenderar vi att man aktiverar en mjukvarutjänst som vi kallar lastbalansering. Vill man dessutom vara säker på att inte effektuttaget blir för stort kan en lastvakt installeras. Då är du säker på att huvudsäkringar inte behöver lösa ut vid hög belastning. Anläggningen anpassar sig då till vilken effekttillgång som finns att tillgå och fördelar den sedan via lastbalansering. Alla fordon får då lika effekt laddning.

En lastvakt känner av hur mycket effekt fastigheten drar och anpassar och optimerar bilens laddning efter det.

För privatkunder

Ladda hemma

Den snabbaste och mest säkra laddningen får du med en laddbox. Att ladda elbilen från vanliga vägguttag kan leda till överhettning då elinstallationer inte klarar belastningen av en så hög strömstyrka någon längre tid och är därför något Elsäkerhetsverket avråder ifrån. En laddbox har inbyggda säkerhetsfunktioner och kommunicerar med bilen så att elen bara är påslagen när bilen är korrekt ansluten, annars bryts den. Den kommunikationen saknas mellan vanligt vägguttag och elbilen. 

Med en laddbox laddar du tryggt och säkert då laddboxen har inbyggd aktiv säkerhet. Det innebär bland annat att kabeln inte är strömförande förrän alla kontakter är ihopkopplade. Först då börjar laddboxen och bilen tala med varandra. Om allting står rätt till kommer laddningen att starta.

Om något skulle ske under laddprocessen, exempelvis att en kontakt blir onormalt varm, så kommer laddboxen att stoppa laddprocessen för att förhindra eventuella olyckor.

En smart laddbox är uppkopplad laddbox och visar bland annat förbrukning och statistik. 

Med dynamisk lastbalansering kan laddboxen ha koll på hur mycket el som används i resten av ditt hem och kan därför i realtid anpassa hur mycket el som används till att ladda din bil. Samtidigt kan du använda den kapacitet du har i huset på ett mer effektivt sätt, så att bilen laddar snabbare – utan att huvudsäkringen löser ut eller att du behöver uppgradera ditt elnätsabonnemang.

Att ladda en elbil i ett vägguttag drar lika mycket som att köra fyra dammsugare i åtta timmar eller att ladda 750 mobiltelefoner samtidigt i åtta timmar, i samma vägguttag.

Detta överbelastar vägguttaget och ditt elsystem i hemmet, vilket kan leda till att proppen går eller att vägguttaget blir överhettad. I värsta fall kan det leda till brand. Att ladda i eluttag är endast för nödladdning. 

För installation av laddbox i villa räcker det att du har en huvudsäkring på 16 A.

Normalt drar en elbil cirka 2 kWh per mil. 1 kWh ligger på cirka 1,25 kronor för semisnabb laddning (laddbox hemma).

Priserna för publik semisnabb laddning hittar du här.

Tiden det tar att ladda är beroende på vilken effekt laddboxen är inställd på, hur många faser din bil kan ladda med samt bilbatterikapacitet i kWh. Genom att dela batterikapaciteten (kWh) med laddeffekten (kW) får du ut den uppskattade tid som det tar att ladda. 

Om du bor i lägenhet och vill ha en laddbox behöver du kontakta styrelsen i bostadsrättsförening eller hyresvärd. 

Installation av laddbox

Fast installation innebär att laddboxen installeras direkt i fastighetens elcentral/gruppcentral. Detta får endast göras av en behörig installatör.
Installationen kan aldrig göras på en trefashandske/trefasuttag. 

I ett vanligt hushållsuttag laddar man på 1 fas med 10 Ampere, det vill säga cirka 2,2 kW. Effekten i laddboxen är framförallt beroende av hur laddboxen installeras och hur mycket effekt bilens ombordladdare kan ta emot. Installationen av laddboxen i hemmets elcentral kan ske på 1 eller 3 faser och laddboxen ställs då in för 1-fas respektive 3-fas-laddning med amperestyrka mellan 10 A och 32 A. Vid en installation på 1 fas blir exempelvis den maximala laddeffekten 3,7 kW med 16 A. Vid en installation på 3 faser blir den maximala laddeffekten 11 kW med 16 A och upp till 22 kW med 32 A. I dagsläget kan många laddbara bilar enbart ta emot 3,7 kW. 

Huvudcentralen sitter oftast i fasadmätarskåpet på husets utsida. Här sitter din mätare och fastighetens huvudsäkring. Härifrån matas huset med el som fördelas via din undercentral, även kallad gruppcentral, proppskåp eller helt enkelt elcentral. Detta är bostadens elektriska hjärta och finns placerad inomhus. 

Du kan placera laddboxen både ute och inne exempelvis på fasad, inne i carport eller garage.