Vem har ansvaret vid en vattenläcka?

Beroende på vart vattenläckan uppstår ansvarar vi eller fastighetsägaren för att laga läckan.

När vattenläckor uppstår i dricksvattenledningar eller avloppsrör inom den egna fastigheten (även kallat VA-installation) är det fastighetsägaren själv som ansvarar för att de åtgärdas av en rörentreprenör. Om fastighetsägare kallar ut VA-personal från oss för att utreda ett ärende och det visar sig att felet har uppstått på fastighetens del av servisledningen, ska fastighetsägaren betala en skälig del av VAs kostnad.