Ska jag koka vattnet?

Partiklarna som orsaker missfärgningen försvinner inte om du kokar vattnet. Det är oftast järnoxid (rost) i ledningarna som släpper och orsakar missfärgat vatten.

Skulle det finnas misstanke om att dricksvattnet är förorenat informerar vi om kokningsrekommendation. När det gäller kokning ska vattnet koka upp så att tydliga bubblor syns.