Hur kan jag få information om en vattenläcka?

När vi mottagit en anmälan om vattenläcka eller själva anmält den så sätts berörd personal in så snabbt som möjligt i arbetet. Vi lägger upp driftstörningar under avbrottsinfo på vår hemsida där uppdatering sker kontinuerligt med status för avbrottet. Är du osäker på om en vattenläcka har larmats in till oss så kan du alltid gå in här på avbrottsinfo för att se om det är några avbrott.