Vad gör jag om jag har en vattenläcka?

Om du har en synlig läcka kontaktar du en rörläggare eller VVS-montör som kan hjälpa dig att åtgärda problemet. Är du osäker på om det är en läcka eller inte, är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Du ska alltid kontakta vår kundservice när något har hänt eller behöver göras med vattenmätaren eller om vattnet behöver stängas av i gatan.