Hur och när undersöker jag mitt brunnsvatten?

Enligt rekommendation i Livsmedelverkets råd om enskilt dricksvattenförsörjning, bör den kemiska och mikrobiologiska undersökningen av dricksvatten utföras en gång per treårsperiod vid s.k. enskilda anläggningar (anläggningar som försörjer en en- eller tvåfamiljsfastighet). För övriga anläggningar bör dricksvattenkvaliteten undersökas minst en gång per år.

För att lämna vatten för provtagning måste du först hämta provtagningsmaterial. Du kan antingen besöka vårt kundcenter på Kungsgatan 86, alla vardagar mellan 07.30-16.30 eller vattenlaboratoriet på Hyndevads vattenverk mellan 8.00-16.00. Vi kan även skicka ut provtagningsmaterial men då tillkommer en kostnad enligt gällande prislista. Utöver provtagningsmaterial får du även en följesedel med information om bland anant provtagning, provmängder och provinlämning.

Vi har samlat all information om egen brunn här.