Vad är kapacitetsbrist?

När elnäten inte har plats för mer effekt uppstår kapacitetsbrist. Det går att jämföra med trängsel på en väg - för många bilar samtidigt gör att det blir stopp. För att få bukt med trängseln kan man tänka sig olika lösningar. Man kan bygga en större väg eller försöka välja andra tider att köra på vägen. Att bygga nya vägar, eller elnätsledningar, är dyrt. Notan står vi alla för, genom elnätsavgiften.