Till sidans huvudinnehåll

Effektoptimering Eskilstuna - projekt för hållbar energiomställning och tillväxt

Effektoptimering Eskilstuna är ett samverkansprojekt mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi och Miljö, SEVAB, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Mälardalens Högskola. Projektet startade hösten 2020 och syftar till att frigöra elnätskapacitet för att möjliggöra ökad energianvändning och fler etableringar i Eskilstuna.

För ett energi- och resurseffektivt samhälle behövs samverkan mellan energiproducenter, energidistributörer och energianvändare. I projekt Effektoptimering Eskilstuna för vi samman dessa aktörer för att gemensamt hitta lösningar på utmaningarna med effektbrist och överföringsbegränsning i vårt elnät. Vi tittar på vad vi kan göra lokalt, här och nu.

De här lösningarna testar vi i olika demonstrationsprojekt

Efterfrågeflexibilitet

Efterfrågeflexibilitet innebär att företag eller privatpersoner flyttar sina effektuttag i tiden genom att styra om sin elanvändning. Det kan exempelvis innebära att ett företag stänger ner delar av sin produktion vid vissa kritiska tidpunkter för att kapa de högsta ”effekttopparna”.

Det kan också innebära att styrbara villavärmepumpar automatiskt minskar sin elanvändning vid de kritiska tidpunkterna. Även om det är kallt ute påverkas inte inomhuskomforten av styrning enstaka timmar eftersom värmen finns lagrad i radiatorer och även i luften.

Lokal reservkraft

Vissa dagar under den kalla delen av året ser vi att bristen på överföringskapacitet från vårt överliggande nät skulle kunna lösas med hjälp av lokal reservkraft. Vi arbetar just nu med att ta fram förslag på avtal och rutiner för att kunna sluta avtal med innehavare av reservkraft till nästa vinter.

Smart fordonsladdning

En smart laddbox med dynamisk lastbalansering innebär att laddboxen känner av hur mycket el som används i resten av hemmet. I realtid kan laddboxen anpassa hur mycket el som ska användas till att ladda elbilen utan att överskrida abonnemanget. Det innebär att huvudsäkringen inte löser ut och därför behövs ingen uppgradering av elnätsabonnemanget, vilket är gynnsamt för elsystemet.

Fjärrvärme

Eftersom vårt elnät är som mest belastat när det är kallt, är uppvärmningsalternativ som inte använder el fördelaktiga för energisystemet. Fjärrvärme har låg miljöpåverkan och är ett bra uppvärmingsalternativ i de delar av Eskilstuna och Strängnäs där det finns. I kraftvärmeverken produceras både värme och el från förnybara källor, vilket bidrar positivt till den lokala elförsörjningen.

Energilagring - Vätgaslager

Tillsammans med Mälardalens högskola har vi startat upp en förstudie för att se om ett vätgaslager skulle kunna vara en effektiv lösning för att kapa effekttopparna. Tekniken med vätgaslagring har stor potential när det gäller exempelvis lagring av solenergi. 

Tidsdifferentierade tariffer

Vi ser över möjligheten till nya elnätstariffer för vissa kundgrupper. Förhoppningen är att kunna testa nya elnätstariffer för att kunna minska trängsel i elnätet.

Snabbfakta om projektet

Syftet med projekt Effektoptimering Eskilstuna är att möjliggöra nya etableringar och möta ett ökat behov av el inom ramen för tillgängligt effektutrymme.

Projektet utreder hur omfattande problemet med effektbrist kan bli i Eskilstuna kommun. Konkreta förslag för efterfrågeflexibilitet och andra relevanta lösningar testas och utvärderas.

Projektet ska skapa förutsättningar för energianvändare att agera hållbart genom att de anpassar sin energianvändning. 

Många el-ledningar med solnedgång i bakgrunden

Hur får vi ett hållbart samhälle med det ökade elbehovet?

Vad vill vi ha? Ett hållbart samhälle. Hur ska vi komma dit? Elektrifiering! Riktigt så enkelt är det förstås inte. Men ofta framstår det faktiskt som att elektrifiering av fordonsflottan, industrin och tja, det mesta är svaret på vår tids största utmaning: att minska utsläppen.

Barn med mobiltelefoner

Effektfrågan

Elektrifierade fordon, uppkopplade städer och elintensiva industrier. Hur ska vi möta framtidens ökade elbehov?

Silhuett av kvinnlig superhjälte

Smart elförbrukning i 6 steg

Kapacitetsfrågan kan kännas både svår att begripa och att göra något åt. Men faktum är att vi alla behöver samarbeta för att vårt elnät ska må bra och leverera det vi behöver.

Strandade sälar

Trängsel är jobbigt för alla - även för elnätet

Växande befolkning, elektrifierade fordon, uppkopplade städer och elintensiva industrier. Vårt behov av el ökar hela tiden.

Frågetecken lysande glödlampa

Frågor och svar om kapacitetsbrist

Vad är kapacitetsbrist och hur uppstår det? Här får du svar på frågor om kapacitetsfrågan i samhället!