Till sidans huvudinnehåll
Flicka som ligger på en säng och läser med  hjälp av pannlampa

Manuell förbrukningsfrånkoppling och Styrel

Om det skulle uppstå akut elbrist i landet måste en del verksamheter prioriteras för att samhället ska fungera. Då kan det bli aktuellt att vidta åtgärder för detta.

Eftersom det  inte  går att lagra el måste det alltid råda  balans mellan användning och produktion. Om efterfrågan skulle bli  större än vad som kan produceras (så kallad effektbrist) kan det innebära att elen inte räcker till i alla delar av Sverige. Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen för vissa under en kortare tid så att nätet skyddas från överbelastning. Detta kallas för manuell förbrukningsfrånkoppling, ett kontrollerat kortare strömavbrott som tillämpas  i nödsituationer.

Endast som nödåtgärd

Möjligheten till manuell förbrukningsfrånkoppling har funnits sedan länge men har hittills aldrig behövt genomföras i Sverige. Den här vintern ser vi dock en ökad risk för detta. Om det skulle bli aktuellt är det Svenska Kraftnät (SVK) som beslutar om i vilken region och hur mycket el som behöver kopplas bort samt hur länge. De ger därefter order till regionala nätföretag om frånkoppling som då ska verkställa detta inom 15 minuter. Hur länge elen stängs av går inte att säga, men enligt Svenska Kraftnät rör det sig troligtvis om ett par timmar.

Här förklarar Svenska Kraftnät mer om manuell förbrukningsfrånkoppling.

Styrel – prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Styrel är en planeringsprocess för vilka verksamheter som ska prioriteras om det skulle uppstå akut elbrist. Det kan t ex röra sig om sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och liknande verksamheter som kan ha betydelse för liv och hälsa eller för att samhället ska fungera. Det är myndigheter, länsstyrelser, kommuner, elnätsföretag och privata aktörer som tillsammans arbetar med att klassificera prioritering av olika samhällsviktiga tjänster. Genom Styrel får varje län och kommun en lista på de verksamheter som är högst prioriterade om det blir aktuellt att koppla bort delar av elnätet under en viss tid. Prioriteringslistan är sekretessbelagd då den innehåller känslig information. Läs mer om Styrel hos Energimyndigheten.

Bidra till minskad risk för effektbrist

Under morgontimmarna när alla vaknar och industrierna sätter igång samt sena eftermiddagar då många kommer hem, lagar mat, tvättar och kanske tar en dusch efter träningen används mest el. Allt fler laddar också sina elbilar när de kommer hem. Extra hög belastning blir det under vintern när det är kallt och mörkt.

Genom att vi sprider ut elanvändningen kan vi plana ut förbrukningstopparna och undvika effektbrist. Exempelvis genom att tvätta på helgen när industrierna står still. Eller sätta diskmaskinen på timer så att den går igång senare på kvällen och ladda elbilen under natten.

Här hittar du fler tips för att sprida ut din elanvändning.

Att tänka på vid strömavbrott

Om strömmen försvinner, oavsiktligt eller planerat, kan det vara bra att vara förberedd. Strömavbrott är oftast inte speciellt långvariga men myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) råder alla invånare att vara förberedda för att klara sig utan el och vatten i 72 timmar.

Här kan du se vad som är bra att alltid ha hemma om strömmen försvinner.

Här kan du läsa mer om hemberedskap hos Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.

Vad händer om elen inte räcker till alla? Lugn - det finns en plan!

Vad händer om elen inte räcker till alla? Lugn - det finns en plan!

På senare tid har det pratats en del i media om att det kan bli aktuellt med planerade strömavbrott, eller ”bortkoppling” som det också kallas, om det skulle bli effektbrist. Men vad är effektbrist egentligen? Och hur skulle dessa planerade strömavbrott gå till? Vi reder ut begreppen!

Par lagar mat i köket

Bli elsmart!

Tips för dig som vill energieffektivisera hemma.

Barn med mobiltelefoner

Effektfrågan

Elektrifierade fordon, uppkopplade städer och elintensiva industrier. Hur ska vi möta framtidens ökade elbehov?

Nu hjälps vi åt att spara el!

Nu hjälps vi åt att spara el!

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Nu räknas varje kilowattimme som används och varje liten förändring spelar roll. Genom att minska vår användning kan vi sänka de höga elpriserna och se till att elen räcker även under de kallaste timmarna i vinter.

Frågetecken lysande glödlampa

Frågor och svar om kapacitetsbrist

Vad är kapacitetsbrist och hur uppstår det? Här får du svar på frågor om kapacitetsfrågan i samhället!

Effektoptimering Eskilstuna - projekt för hållbar energiomställning och tillväxt

Effektoptimering Eskilstuna - projekt för hållbar energiomställning och tillväxt

Effektoptimering Eskilstuna är ett samverkansprojekt mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi och Miljö, SEVAB, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Mälardalens Högskola. Projektet startade hösten 2020 och syftar till att frigöra elnätskapacitet för att möjliggöra ökad energianvändning och fler etableringar i Eskilstuna.