Till sidans huvudinnehåll

Sorteringsguiden

Med vår sorteringsguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera ditt avfall.

Visa i bokstavsordning Gruppera efter "sorteras som"

Farligt avfall Grovavfall Pappersförpackningar

Listan är filtrerad på 'Soptunna (färgsorterad)', rensa filter

Farligt avfall

Hårsprayflaskor är metallförpackningar och sorteras i grå färgsorteringspåse.

Grovavfall

Sorteras som ej återvinningsbart på återvinningscentralen, eller som övrigt hushållsavfall. Eftersom den inte är en förpackning sorteras den inte som plastförpackning.

Pappersförpackningar

Ska sorteras i den gula påsen för pappersförpackningar. Eller om man vill i containern för pappersförpackningar vid någon återvinningsstation/återvinningscentral.