Till sidans huvudinnehåll
Vattenmätare

Installera vattenmätare

När ledningarna anlagts och du har fått din servisledning ansluten till huvudledningen är det dags för det sista momentet - vi installerar din vattenmätare.

Vattenmätarens placering är viktig

När du ska placera din vattenmätare i ditt hus är det viktigt att du väljer en frysskyddad plats. Mätaren får absolut inte utsättas för frysrisk. Därför rekommenderas att mätaren placeras inomhus. Utrymmet bör tåla vattenspill samt vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Vid nybyggnation ska de angivna måtten enligt skissen uppfyllas. Vid befintlig byggnation ska måtten uppfyllas så långt det är möjligt. Mätaren får inte tynga mot ledningen som då kan skadas. Vattenmätaren monteras i fast förankrad, mätarkonsol och ska vara försedd med avstängningsventiler.

 

Vattenmätarbrunn

Om det inte är möjligt att montera vattenmätaren inomhus är alternativet att installera en isolerad vattenmätarbrunn utomhus. Du som fastighetsägare står själv för kostnaden av vattenmätarbrunnen. Brunnen ska ha en inre diameter på 600mm och vattenmätaren blir upplyftningsbar tack vare flexibla slangar.

 

Ansvar och skötsel av vattenmätaren

Mätaren är vår egendom och kostar dig inte något. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätaren inte utsätts för frost eller skadlig värmepåvekan samt att den vårdas väl.

Ledningar, konsol, ventiler och kranar bekostas av fastighetsägaren som också ansvarar för att ventiler och kranar underhålls. Fastighetsägaren ansvarar också för att åtgärda eventuella läckage.

Kort om vattenmätaren

  • Mätaren är vår egendom och kostar dig inte något.

  • Mätarens plats ska godkännas av personal från oss.

  • Mätaren placeras så att den skyddas mot yttre påverkan, köld och värmepåverkan.

  • Utrymmet där vattenmätaren placeras bör tåla spill från vatten samt vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.

  • Mätaren ska placeras i en fast förankrad mätarkonsol och vara försedd med avstängningsventiler.