Till sidans huvudinnehåll

Färdiganmäl din anslutning

När alla steg för din VA anslutning inklusive mätarplatsen är färdigställd behöver vi få in en färdiganmälan från dig. Först när vi fått den kan vi ansluta din fastighet till det allmänna VA nätet.

Fyll i färdiganmälan

Här fyller du i en färdiganmälan för din fastighet. När vi fått in din färdiganmälan och registrerat betald anslutningsavgift planeras en uppsättning av vattenmätare och eventuellt LTA-pump till din VA-installation. En montör från oss kontaktar dig för tidsbokning.