Jag ska bygga hus, vad ska jag tänka på?

Grattis till ditt nya hus! Det är många val man står inför när det gäller ett nytt husbygge. Det här kan vi hjälpa dig med:

Fiber

Finns det fiber i ditt område? Med en anslutning till fiber får du högre hastighet, bättre kvalitet och större driftsäkerhet än någon annan lösning. Det är vi som installerar fiber i ditt hus, därefter väljer du själv vilken tjänsteleverantör du vill ha för telefoni, internet och tv. 

Fjärrvärme

Bygger du i ett område där det finns fjärrvärme kan du få en värmelösning som har låg miljöpåverkan, fungerar i alla väder och som inte tar större plats än ett badrumsskåp. I kraftvärmeverket eldar vi kvistar och flis från skogsindustrin. Vi tar alltså vara på en resurs som annars hade gått till spillo, samtidigt som vi levererar lokalproducerad värme och el hem till dig.

Vatten och avlopp

För att ansluta ditt hus till kommunalt vatten och avlopp börjar du med att fylla i en anmälan på vår hemsida, därefter kontaktas du av en av våra VA-handläggare inom fem arbetsdagar. Om ditt nya hus ligger ute på landet kanske det är aktuellt med en slambrunn i stället. Det är vi som sköter slamtömningen i kommunen.

Elnätet

El är en viktig del av din vardag – från det att du slår på kaffebryggaren på morgonen till att du tänder belysningen på kvällen. Hur lång tid det tar att ansluta en ny bostad? Kontakta oss så snart som möjligt så hjälper vi dig med din elanslutning. Du kommer därefter att behöva anlita en behörig elinstallatör som utför arbetet i ditt nya hem. Läs mer om hur du ansluter dig till elnätet här.

Ps. Under byggnationen kan vi hjälpa till med tillfällig byggel.

Avfall och återvinning

För att enkelt hantera avfall vid nybyggnation är det smidigt att beställa en container. Välj själv om du vill beställa container för sorterat material eller blandat avfall.

När du flyttat in i ditt nya hus kommer du att få ett startpaket med färgsorteringspåsar. Förpackningar, tidningar, matavfall, textilier och övrigt hushållsavfall sorteras i olika färgade påsar och slängs sedan allihop i ditt gröna avfallskärl. Läs mer om färgsortering här.