Bli enkelt av med avfall med veckocontainer

I priset för veckocontainer ingår utställning, hämtning, behandlingsavgift och hyra. Vi ställer ut containern på överenskommen dag och hämtar den efter en vecka, inga extra tömningar däremellan ingår i priset.

 

Pris för veckocontainer 8 m3 Zon 1 Zon 2 Zon 3
En fraktion (t ex bara träavfall) 1 650 kr 2 000 kr 2 400 kr
Blandade fraktioner/mer än en fraktion 2 600 kr 2 950 kr 3 300 kr
       

Tänk på att att du inte får slänga hushållsavfall, matavfall eller farligt avfall i containern. Se lista på vad du kan slänga i containern längre ned på sidan. 

Zonindelning

Zon 1 är Eskilstuna och Torshälla tätort. Zon 2 och 3 är utanför, se karta.

Zonindelning temporär.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checklista innan du beställer en container

Gå igenom den här listan och se att du har koll på reglerna innan du beställer en container eller ett flak.

Exempel på vad du kan slänga i containern

Bygg- och rivningsavfall

Exempelvis trä, plast, papper, gips, isolering, metall, fönster, småbetong, tegel.

Osorterat avfall

Till osorterat avfall räknas sådant avfall som är "löst" i bostaden . Exempel: Möbler, cyklar, skidor, barnvagnar, mattor, pulkor, madrasser.

Brännbart

Exempelvis papper, plast, kläder, leksaker, böcker, frigolit, skor.

Behandlat och obehandlat trä

Exempelvis parkett, målade pallar, pallkragar, målat och lackat trä, reglar, diverse träskivor m.m. Får innehålla beslag, spik och skruv (ej tryckimpregnerat trä).

Konstruktionsmaterial, mindre än 40x40 cm

Exempelvis tegel, takpannor, stenar, lättbetong, glasbetong, porslin, klinkers, m.m (ej armeringsjärn). Vanlig natursten över 40x40 cm går in under vanligt konstruktionsmaterial.  

Konstruktionsmaterial, större än 40x40 cm

Betong som är över 40x40 cm eller betong innehållandes armering. 
Exempelvis betong, lättbetong, stenar m.m.

Du får inte slänga:

  • Matavfall
  • Något typ av farligt avfall, t. ex elektronik, tryckimpregnerat trä, kablar etc.
  • Bildäck

Annan container eller flak

Om du vill ha ett flak eller vill ha en container under en längre period, har du möjlighet att beställa flak eller container med dygnshyra, transport- och behandlingsavgift. 

Kontakta vår kundservice för mer information och prisuppgifter.

Fylld storsäck

Beställ en storsäck

Bli av med ditt avfall snabbt och enkelt med vår storsäck, den rymmer en kubikmeter.

Trasig stol, grovavfall

Vi hämtar ditt grovavfall

Se vilken vecka vi är i ditt område.