Kraftvärmeverket

Så fungerar kraftvärmeverket

Kretsloppet som fjärrvärme bygger på kan jämföras med kroppens eget blodomlopp. Och hjärtat i systemet är kraftvärmeverket. Men istället för att pumpa ut blod till kroppen, pumpar kraftvärmeverket ut upphettat vatten genom rör i marken till alla anslutna villor och fastigheter. Samtidigt som det gör el.

Vår fjärrvärme kommer från ett kraftvärmeverk. Ett kraftvärmeverk kan, till skillnad från ett värmeverk, ge både värme och el. Principen är lika enkel som genialisk. Trädtoppar, bark och andra avverkningsrester från skogsindustrin som annars hade gått till spillo, transporteras till kraftvärmeverket och bränns. Värmen i rökgaserna som bildas vid förbränningen får vatten i en jättelik behållare att koka och bli till ånga. Ångan driver en turbin, som i sin tur driver en elgenerator som alstrar elström. Värmen som är kvar i ångan används sedan till att värma fjärrvärmesystemets vatten.

Så, samtidigt som vi värmer en stor del av vår stads hushåll och lokaler med förnybar fjärrvärme, producerar vi också förnybar el som alla Eskilstunabor kan dra nytta av genom vårt elavtal Eskilstuna-el. Kraftvärmeverket levererar även fjärrkyla till industrier, kontor och butiker.

Fjärrvärmeproduktionen kräver planering

Planeringen av produktionen vid kraftvärmeverket beräknas utifrån flera delar. Det som påverkar oss mest är vädret, elpriser, anläggningarnas status och det aktuella bränsleläget. I kraftvärmeverket använder vi skogsbränsle i förbränningen, där vi producerar fjärrvärme och förnybar el. Vid kalla dagar använder vi också vår biooljeanläggning för att producerar ytterligare värme till Eskilstunaborna. I sista hand och som reserv om något oförutsett händer kan vi använda fossil olja för att garantera värmeleverans. För att förskjuta behovet av att använda fossila bränslen minskar vi först elproduktionen och prioriterar istället ytterligare värmeproduktion. Vårt årsmål för 2019 är att ha minst 99 procent fossilfritt bränsle i vår produktion. 

""

Så skapas värmen

Hur blir egentligen trä till fjärrvärme och el? Allt sker i vårt kraftvärmeverk genom en noga kontrollerad process.

Konstverk och kraftvärmeverkets skorsten

Våra miljövärden

Vad eldar vi med i kraftvärmeverket? Och vad kommer ur skorstenen? Läs mer om våra lokala miljövärden.

Märkessköld för Eskilstuna-el och änder som formar ett hjärta

Eskilstuna-el

Genom att teckna vårt lokala och smarta elavtal Eskilstuna-el kan du ta del av elen som produceras i kraftvärmeverket.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Ikon för priser

Vad kostar fjärrvärme?

Här hittar du en sammanställning av våra fjärrvärmepriser för privatpersoner.