Människor köper kalla och varma drycker på ett café

Fjärrkyla

Sval och behaglig inomhusmiljö med minimal miljöpåverkan och energiförbrukning – det är vad du får om du väljer fjärrkyla som kyllösning i dina lokaler.

Fjärrkylan bygger på samma smarta idé som fjärrvärmen – att det är bättre att låta en stor, miljöanpassad anläggning göra jobbet i stället för att ha många små kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat.

Fjärrkylan i Eskilstuna produceras i vårt kraftvärmeverk med hjälp av frikyla från Eskilstunaån och stora kylmaskiner som drivs av bioel. Fjärrkylan används bland annat på kontor och i butiker, gallerior och offentliga byggnader runt om i staden. Vi använder ungefär 20 % Eskilstuna Bioel per producerad enhet fjärrkyla.

Genom att ansluta din fastighet till vårt fjärrkylenätet får du tillgång till enkel, billig och tillförlitlig kyla med minimal miljöpåverkan.