Människor köper kalla och varma drycker på ett café

Fjärrkyla

Sval och behaglig inomhusmiljö med minimal miljöpåverkan och energiförbrukning – det är vad du får om du väljer fjärrkyla som kyllösning i dina lokaler.

Fjärrkylan bygger på samma smarta idé som fjärrvärmen – att det är bättre att låta en stor, miljöanpassad anläggning göra jobbet istället för att ha många små kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat.

Det finns många olika sätt att framställa fjärrkyla, men en sak har de gemensamt – miljöpåverkan och energiförbrukning är minimal jämfört med kylning med hjälp av lokala kylanläggningar. Fjärrkylan i Eskilstuna produceras i vårt kraftvärmeverk med hjälp av stora kylmaskiner som drivs av bioel och används bland annat på kontor och i butiker, gallerior och offentliga byggnader runt om i staden.

Genom att ansluta din fastighet till vårt fjärrkylenätet får du tillgång till enkel, billig och tillförlitlig kyla med minimal miljöpåverkan.