Lokalt och smart med Eskilstuna-el

Med Eskilstuna-el får du lokalproducerad och förnybar el samt en unik prismix med både rörligt och fast elpris. När du tecknar Eskilstuna-el får du även möjlighet att bestämma vilken lokal förening som Eskilstuna Energi och Miljö ska sponsra.

 

 

Med anledning av det extrema prisläget på elmarknaden är det tyvärr i dagsläget inte möjligt att teckna Eskilstuna-el.

Lokalproducerad el

Elavtalet Eskilstuna-el består av ursprungsmärkt el från vårt kraftvärmeverk i Eskilstuna. I kraftvärmeverket produceras fjärrvärme och el genom förbränning av biomassa, vilket räknas som förnybar energikälla. Det är unikt för detta elavtal, så vill du ha lokalproducerad och förnybar el ska du välja Eskilstuna-el.

70 % möjlighet och 70 % trygghet

Eskilstuna-el består av en unik prismix av både fast och rörligt elpris. Under vintersäsongen (1 oktober till 31 mars) betalar du 70 % av elförbrukningen till fast pris och 30 % till rörligt pris. Under sommarsäsongen (1 april till 30 september) är det tvärtom – då betalar du 70 % till rörligt pris och 30 % till fast pris. Det gör att du kan känna dig trygg om elpriset går upp och smart när elpriset går ner. Den fasta delen ändras var sjätte månad i enlighet med terminsmarknadens utveckling.

Eskilstuna-el gynnar föreningslivet

Det lokala föreningslivet ligger oss varmt om hjärtat. Du som tecknar Eskilstuna-el får möjlighet att bestämma vilken förening som Eskilstuna Energi och Miljö ska stödja. Se hela listan med föreningar här. Vill du ha Eskilstuna-el utan att göra ett föreningsval fördelar vi bidraget jämnt mellan alla våra föreningar. 

 

Bild på medlemmar från Eskilstuna Nyfors  09/09-lag. Från vänster Rungthiwa, Wilma, Win (mv), Mathias, Ian, Sebastian, Julius, Måns, Sebbe T, Jimi och Nick.

Eskilstuna Nyfors IK - en innebandyförening med plats för alla

Du som väljer elavtalet Eskilstuna-el är med och stöttar det lokala föreningslivet. En av föreningarna som ingår i samarbetet är Eskilstuna Nyfors IK.