Till sidans huvudinnehåll
Illustration av hur värmen skapas

Så skapas värmen

Hela processen, att omvandla energin som finns i avverkningsrester från skogsindustrin till fjärrvärme och el, sker på plats i vårt kraftvärmeverk. Varje gång vi omvandlar energin till en annan form är målet att förlora så lite som möjligt på vägen.

  1. Grenar, bark och flis och andra avverkningsrester transporteras till kraftvärmeverket där de förbränns. Värmen i rökgaserna som bildas vid förbränningen får en stor behållare med vatten att börja koka och bli till ånga.
  2. Ångan leds under högt tryck och hög temperatur till en turbin som börjar snurra. Kopplad till turbinen sitter en elgenerator som, när turbinen snurrar, alstrar elektricitet. Ungefär en tredjedel av energin i bränslet blir till el, som alla Eskilstunabor kan dra nytta av genom vårt elavtal Eskilstuna-el.
  3. Resterande del, två tredjedelar, av energin i bränslet blir till fjärrvärme. När ångan gått genom turbinen går den vidare till en kondensor, där ångan värmer upp fjärrvärmevattnet. Det varma fjärrvärmevattnet pumpas sedan ut till alla anslutna villor och fastigheter.
  4. Det vatten som återstår när värmen i ångan tagits ut till fjärrvärmevattnet förs tillbaka in i systemet igen.
  5. Även värmen i rökgaserna tas tillvara. Rökgaserna innehåller en viss mängd vattenånga och genom att kyla ner rökgaserna med hjälp av returvattnet (vattnet som kommer tillbaka till kraftvärmeverket efter att ha värmt villor och fastigheter) kan rökgaserna kondenseras. När rökgaserna kondenseras frigörs värme som i sin tur används för att värma fjärrvärmevattnet. På så vis kan vi få ut ytterligare cirka 20 procent av energin i bränslet.

Ordlista för fjärrvärme

Energi 

Energi kan beskrivas som en kraft som sätter något i rörelse, till exempel att en bil börjar rulla, tevatten börjar koka eller att du börjar springa. Energi finns bland annat lagrad i olja. Genom att förädla oljan till bensin omvandlas lagrad energi till rörelseenergi, vilket får våra fordon att förflytta sig. Energi kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas mellan olika former.

Rökgas

Rökgas är det flöde av gaser, partiklar och vätskedroppar som bildas vid förbränning. Rökgasen består av förbränningsprodukter, som till exempel koldioxid, vattenånga, kolmonoxid, kväveoxider, partiklar och syror.

Kondensering

Kondensering kallas det som sker när ett ämne övergår från gasform till flytande form.

En sköld med samtliga loggor för de föreningar som är ambassadörer för Eskilstuna-el

Alla vinner med Eskilstuna-el

Vårt schyssta och lokala elavtal som gynnar både dig, miljön och föreningslivet i Eskilstuna.

Gräs i solsken

Låg miljöpåverkan

Fördelarna med fjärrvärme är många, men den viktigaste är helt klart dess låga miljöpåverkan.

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Ikon för priser

Priser för Fjärrvärme

Här ser du aktuella priser för våra fjärrvärmetjänster. Du kan också beräkna din anslutningsavgift om du inte redan har anslutit dig.