Till sidans huvudinnehåll
Grävning för fjärrvärme

Så går anslutningen till

När du beställer fjärrvärme till din villa kan du känna dig helt trygg. Vi ordnar allt arbete från ledningsanslutning och grävning på tomten till komplett installation i ditt hus — i nära samråd med dig som husägare givetvis.

Planering

När avtalet är underskrivet sätter vi igång arbetet. Vi börjar med att komma hem till dig för att tillsammans se över var fjärrvärmecentralen ska placeras och hur rör och ledningar bäst ska dras. Vi gör samtidigt en tidsplan för grävning och installation. Har du direktverkande el i ditt hus måste du byta ut dina element mot ett vattenburet system innan vi kan sätta igång.

Grävning

Innan vi gräver upp gatan för att dra fjärrvärmerör markerar vi i marken var el, fiber och vatten finns så att ingenting skadas. När vi grävt upp i gatan gräver vi ett smalt ledningsdike fram till din husvägg, där vi tar upp ett hål för rören.

Rörläggning och provtryckning

När rören är nedlagda och hopsvetsade provtrycks de. Efter provtryckning släpps värmen på och vi isolerar det sista på rören.

Återställning

När rören är nedgrävda grovåterställs markytan, både i gatan och på din tomt. Eventuell bortgrävd jord läggs tillbaka och vid behov lämnar vi gräsfrön.

Montering av fjärrvärmecentral

Rören vid husväggen dras in i ditt hus och fram till fjärrvärmecentralen, som i sin tur skruvas upp på väggen. Vi avslutar med att montera en mätare innan fjärrvärmen kopplas på. Vi kopplar ur din gamla värmeanläggning samma dag som vi monterar in din fjärrvärmecentral, så du riskerar aldrig att stå utan värme.

OBS! Om du installerar fjärrvärmecentralen själv eller via en annan entreprenör måste du alltid kontakta oss innan du sätter igång.

Besiktning och genomgång

När allt är monterat och klart gör vi en besiktning av installationen. Har vi levererat en fjärrvärmecentral så går vi igenom hur den fungerar.

Betalning

Faktura för installationen kommer efter godkänd slutbesiktning.

Välkommen som fjärrvärmekund!

Fjärrvärmecentralen är nu redo att göra sitt jobb. För att du ska vara helt säker på att den alltid är i bra skick, fungerar länge och används på bästa sätt kan du teckna vårt trygghetsavtal.

Lämna intresseanmälan

Anslut din villa

Funderar du på att värma ditt hem med fjärrvärme? Fyll i och skicka in en intresseanmälan, så pratar vi mer om just dina möjligheter.

Villor i vinterlandskap

Vilka villor kan anslutas?

De flesta villor som ligger utmed eller i direkt anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet kan anslutas.

Svetsning av kopparrör

När du anlitar egen rörmokare

När du anlitar rörmokare för att installera, byta ut eller bygga om en fjärrvärmecentral måste du skicka in en anmälan till oss.

Familj i vardagsrum

Teckna trygghetsavtal

Även om en fjärrvärmecentral är driftsäker och lättskött behöver den tittas till ibland. Teckna trygghetsavtal – så gör våra proffs det åt dig.

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Ikon för priser

Priser för Fjärrvärme

Här ser du aktuella priser för våra fjärrvärmetjänster. Du kan också beräkna din anslutningsavgift om du inte redan har anslutit dig.