Till sidans huvudinnehåll
Svetsning av kopparrör

Innan du anlitar rörmokare

Det finns lagar att följa om du anlitar installatör för att installera, byta ut eller bygga om fjärrvärmecentralen. Vad är ditt ansvar innan du anlitar?

Innan du anlitar

Skicka in en installationsanmälan till oss, det gör du enklast med formuläret här nedan.

När installationen påbörjas

När fjärrvärmekretsen provtrycks, vid driftsättning och vid slutbesiktning ska alltid en representant från oss närvara.

Är du fastighetsägare?

Då är du ansvarig för att installationen utförs enligt våra lokala regler för arbete i fjärrvärmecentral. Vidare är det ditt ansvar att entreprenören bygger enligt Energiföretagen Sveriges Tekniska bestämmelser. Skulle inte installationen godkännas vid slutbesiktningen, kan vi tvingas avbryta fjärrvärmeleveransen.

Det är även ditt ansvar att:

  • Installatörer som utför arbeten på fjärrvärmenätet ska vara certifierade enligt SS-EN ISO 3834-3.
  • Installatören som utför svets- eller lödarbeten på fjärrvärmenätet ska ha godkända svetsar- och lödprövning i den metod som ska användas.

Ladda hem

Lagkrav och lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler (pdf)

Energiföretagen Sveriges tekniska bestämmelser F:101 (pdf)

EEM kundbrev lokala regler (pdf)

Hantering av servisventiler

Viktigt gällande våra servisventiler: du själv eller en av dig anlitad entreprenör får inte under några omständigheter manövrera ventilerna trots att de sitter i ditt hus.

Lämna intresseanmälan

Anslut din villa

Funderar du på att värma ditt hem med fjärrvärme? Fyll i och skicka in en intresseanmälan, så pratar vi mer om just dina möjligheter.