Till sidans huvudinnehåll

Hantering av servisventiler för fjärrvärmemätare

Här har vi viktig information till dig gällande våra servisventiler.

Servisventilerna i din fastighet ägs av Eskilstuna Energi och Miljö. Du själv eller en av dig anlitad entreprenör får inte under några omständigheter manövrera ventilerna trots att de sitter i ditt hus. Skulle det uppstå en akut läcka får du stänga ventilerna, men detta ska anmälas omgående till oss. Endast personal från EEM får öppna ventilerna igen. Systemet är under 16 bars tryck och temperaturen på vattnet kan vara upp till 120 ⁰C. Om du eller en av dig anlitad entreprenör manövrerar ventilerna och bryter den eventuella plombering som finns, kommer du att debiteras en avgift enligt gällande prislista.

Om du ska anlita en entreprenör för att byta din fjärrvärmecentral rekommenderar vi er att läsa våra Regler vid anlitande av egen entreprenör.

Svetsning av kopparrör

När du anlitar egen rörmokare

När du anlitar rörmokare för att installera, byta ut eller bygga om en fjärrvärmecentral måste du skicka in en anmälan till oss.

Barn- och vuxenfötter

Så fungerar fjärrvärme i din villa

Via rör i marken leds hett vatten från kraftvärmeverket till en liten och lätthanterlig fjärrvärmecentral inne i ditt hus.

Grävning för fjärrvärme

Så går anslutningen till

När du beställer fjärrvärme till din villa kan du känna dig helt trygg. Vi ordnar allt arbete från ledningsanslutning och grävning på tomten till komplett installation i ditt hus — i nära samråd med dig som husägare givetvis.