Hur länge håller de nya mätarna? När byter ni mätarna nästa gång?

Dagens elektroniska mätare ska jämställas med annan hushållselektronik vars tekniska livslängd brukar räknas till cirka 10–15 år.Det finns idag inga krav på att byta ut mätarna tidigare. Under den period som mätarna sitter på plats kommer stickprov att göras för att kontrollera mätarnas funktionalitet, vi meddelar de kunder som berörs.