Varför ökar efterfrågan på el?

Samhället befinner sig i en omställning för att bli mer hållbart. Vi ersätter bensin och diesel med el, till personbilar, bussar och lastbilar. Produktionen inom stålindustrin ställs om från fossil energi till el. Nya typer av verksamheter som exempelvis datacenter behöver mycket el. Samtidigt ökar våra krav på komfort, vi vill ha "smarta hem", vilket kräver ny teknik som är elberoende.