Vad kan följderna av kapacitetsbrist bli?

Hämmad samhällsutveckling. Elnätsföretag tvingas skjuta större anslutningar, som exempelvis elintensiva industrier, på framtiden. Detta har redan hänt på Gotland, där man är beroende av en enskild ledning till fastlandet.

Elnäten kan fördyras i onödan om det blir tvunget att bygga ut näten. Med gemensamt ändrat användningsmönster behöver vi inte göra de investeringarna.