Vilken typ av kontakt är det?

Kontakten är ett modularuttag av typen RJ12.