Bild på solcellspaneler på ett rött tegeltak

Vi vill köpa din solel

Solens strålar ger dig energi! Genom att bli din egen elproducent kan du minska dina elkostnader och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle då elproduktion med solceller är helt koldioxidfri. Får du överskott från din produktion, köper vi den gärna. Vi erbjuder ett långsiktigt och tryggt ersättningsupplägg.

Så här säljer du din överskottel till oss

Steg 1 - Anslut din el

Anslut din solcellsanläggning till elnätet för att bli så kallad mikroproducent, det gör du genom att kontakta ditt elnätsbolag och anmäla att du framställer förnybar el. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller regler och krav. Du behöver inte ha Eskilstuna Energi och Miljö som elnätsbolag för att sälja din el till Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB.

Mer information om hur du ansluter din solcellsanläggning till elnätet hittar du hos Eskilstuna Energi och Miljö elnät. 

Steg 2 - Uppfyller du villkoren?

Du behöver uppfylla följande villkor för att vi ska kunna köpa din el:

  • Elen är producerad från förnybara källor.
  • Produktionen ska i första hand vara avsedd för egen användning i din anläggning. Produktionen får inte överstiga din egen årliga elförbrukning i samma anläggning.
  • Avtalet gäller elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och som omfattas av ett särskilt abonnemang om både inmatning och uttag av el, med en huvudsäkring på max 100A och en effekt om högst 43,5 kW.
  • För att ersättning ska utgå måste du ha ett elhandelsavtal med Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning om köp av el motsvarande hela elförbrukningen till anläggningen där överskottselen matas in. Om detta inte uppfylls upphör ersättningen utan föregående uppsägning.
  • Du förbinder sig att sälja hela överskottsproduktionen till Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning.

Steg 3 - Bli elhandelskund 

För att sälja ditt överskott till oss, behöver du vara elhandelskund hos Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning. Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret.

Ersättning till dig som är mikroproducent

Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB ersätter dig med varje enskild månads medelvärde av spotpriserna på Nord Pool Spot för den aktuella månaden, i elområde Stockholm och i svensk valuta. Samtliga priser är exklusive moms. Ersättningen gäller tills vidare.