Bild på solcellspaneler på ett rött tegeltak

Sälj din överskottsel från solceller

Genom att bli mikroproducent och sälja din solel kan du minska dina elkostnader och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle eftersom elproduktion med solceller är helt koldioxidfri. Vi erbjuder dig ett långsiktigt och tryggt ersättningsupplägg när du säljer din överskottsel till oss.

Så här säljer du din överskottsel till oss

1. Anslut din solcellsanläggning till elnätet

För att kunna producera din egen el och sälja överskottet behöver din solcellsanläggning vara ansluten till elnätet. Det gör du genom att kontakta ditt elnätsbolag och anmäla att du framställer förnybar el. Du behöver inte ha oss som nätbolag för att välja oss som den elhandlare du vill sälja din överskottsel till. Mer information om hur du ansluter din solcellsanläggning till elnätet och även tekniska villkor för din anläggning hittar du här. 

2. Skaffa ersättningsavtal för att få ersättning för din överskottsel

För att kunna sälja din överskottsel till oss behöver du ha ett pågående elavtal för din elförbrukning hos oss och även ett ersättningsavtal. Du tecknar ersättningsavtal genom att fylla i formuläret nedan. I och med det förbinder du dig att sälja all din överskottsel till oss.

Om du inte aktivt tecknar ett elavtal med den elhandlare som ska köpa din överskottsel kommer ditt nätbolag att sätta in den elhandlare som du idag har ett pågående elavtal med för din anläggning, i enlighet med reglerna om mottagningsplikt.

Vad krävs för att jag ska kunna sälja min överskottsel?

Du behöver uppfylla följande villkor för att du ska kunna sälja din överskottsel till oss:

  • Elen du producerar är från förnybara källor, som exempelvis sol.
  • Avtalet gäller elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och som omfattas av ett särskilt abonnemang om både inmatning och uttag av el, med en huvudsäkring på max 100A och en effekt om högst 43,5 kW.
  • Du behöver ha ett pågående elavtal för din anläggning och även ett ersättningsavtal för att kunna bli mikroproducent och få ersättning för den överskottsel som du matar in i elnätet. Om du inte har ett elavtal har du inte rätt till ersättning för den el du matar ut i elnätet.

Vilket pris kan jag förvänta mig att få för min el?

Ersättningen som du får för din överskottsel beror på hur mycket din anläggning producerar och hur mycket du förbrukar. Här kan du läsa mer om ersättningsformer för dig som säljer överskottsel.