Ursprungsmärkning visar var elen kommer ifrån

Ditt val påverkar vår totala miljö. När du köper el av oss får du välja hur du vill att elen ska vara producerad. Du kan välja till Bra Miljöval och du kan också välja att få lokalproducerad bio-el - vilket du får om du tecknar Eskilstuna-el.

El från fossilfria energikällor - i alla våra elavtal
Om du inte gör något val får du vår elmix, som från den 1 april 2018 innebär el från enbart fossilfria energikällor, det vill säga sol-, vind-, vatten- och kärnkraft.

I vår avtalsform Eskilstuna-el ingår förnybar och lokalproducerad el. För elavtalen Rörligt elpris och Fast elpris kan du göra ett tillval med Bra Miljöval-märkt el som kommer från 100 procent förnybara energikällor. Vill du byta avtalsform till Eskilstuna-el eller lägga till Bra Miljöval till ditt befintliga elavtal är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Elens ursprung totalt för våra elkunder 2018

Cirkeln nedan visar elmixen totalt för alla elkunder hos Eskilstuna Energi och Miljö under 2018, samma information får du på din elfaktura. Om du gjort ett miljöval eller valt Eskilstuna-el har du 100 procent el från förnybara energikällor.

Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2018 var 42,76 g/kWh för koldioxidutsläpp och 0,001 g/kWh för kärnbränsleavfall.

Här kan du läsa mer om Eskilstuna-el som består av 100 procent förnybar el, producerad i kraftvärmeverket i Eskilstuna. 

""

Bli kund hos oss

Vi är din lokala elleverantör med konkurrenskraftiga priser och moderna avtalslösningar.

""

Redan kund hos oss?

Vill du byta avtal eller se över din elanvändning?